Məmmədova Səadət Davud qızı

 

Veb-sayt       
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 19.02.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
6312.01

Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

Keçid dövründə şəxsiyyət problemi (sosioloji aspekt ) 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

4 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 60-dan çox elmi məqalə

 

10


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Keçid dövrü problemləri nəzəri və tarixi əsaslarda tədqiq edilmişdir. Keçid dövrü şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir edən sosial mədəni, siyasi, iqtisadi proseslər analiz edilmiş, bu proseslərdə şəxsiyyətin yeri və rolu problemləri öyrənilmişdir.

Sosial dəyişikliklərin metodoloji və nəzəri əsasları araşdırılmışdır.

Sosial dövlət konepsiyasının əsasları öyrənillir.

Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə ilə bağlı dərs vəsaiti hazırlanmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları

1.Keçid dövründə şəxsiyyət problemi, B.:Elm, 2005

2.Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə, B.:Elm, 2009

3.Социальные изменения: методологические основы, Б.:Элм, 2011

4.Azərbaycanda sosial dövlət: inkişafı, perspektivləri, B.Avropa, 2017

5.Sosial dövlət modelləri (bəzi ölkələrin nümunəsində), B.:Avropa, 2019

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

 

Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Bakı Dövlət Universiteti
  2. Azərbaycan Universiteti
  3. İslam Universiteti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Elm Tarixi İnstitutuAZ1143, H.Cavid pr.,115, 2-ci mərtəbə
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5374085 
Mobil tel. (+994 55) 7689426 
Ev tel. (+994 12) 4648356 
Faks  
Elektron poçtu saadet.baki@yahoo.com