Mustafayev Namiq Canəli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Lənkəran rayonu, Yuxarı Nüvədi kəndi 
Təvəllüdü 02 08 1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
2401.01 və 2411.01

Zoologiya; İnsan və heyvan fiziologiyası

Çapaq, külmə və şəmayının dəniz və şirin su populyasiyalarının morfobioloji və morfofizioloji xüsusiyyətləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36


10


5
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Keçici və yarımkeçici balıqlarının dəniz və şirinsu populyasiyalarının morfobioloji və morfofizioloji xüsusiyyətlərində baş vermiş dəyişiklikləri müəyyən etmiş, onların müxtəlif toxumalarında dəyişilmiş ekoloji şəraitə uyğunlaşmaqla əlaqədar serotonin modullu zulalların dinamikasını öyrənmişdir. Keçici və yarımkeçici balıqların ilkin yaşayış yerlərinin şirinsu hövzələri olması barədə yeni məlumatlar əldə edilmişdir.Azərbaycan faunası üçün iki növ balığı – Amur enlibaşı Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) və Koreya kilqarını – Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855)ilk dəfə olaraq qeyd etmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Изменение активности серотонин­ер­гичес­кой системы в тканях рыб при повышении солености воды // Журнал эволюционной биохи­мии и физиологии. Том 44, №1,  Санкт-Петербург, 2008, c. 60-64.

2. Study of morphological changes in Brown trout (Salmo trutta fario) from Lar Reservoir in IRAN // Annals of Biological Research,

2011, 2 (6), 145-154.

3. Амурский чебачок Pseudorasbora parva (Cyprinidae) – новый вид в ихтиофауне Азербайджана // Российский Журнал Биологических Инвазий. №1, Борок, 2013, c. 41-50.

 

4. Адаптивное повышение уровня серотонин-модулируемого антиконсолидационного белка в тканях полупроходных и проходных рыб при повышении солёности воды // Журнал эволюционной биохи­мии и физиологии. Том 49, №6,  Санкт-Петербург, 2013, c. 443-448.

 

5. Sümüklü balıqlar (Osteichthyes) // Azərbaycan Respublikasının “Qırmızı Kitab”ı, İkinci nəşr, 2013, s. 198-215.

 

6. Azərbaycan faunasında yeni balıq növü – kilqarın Hemıculter leucısculus (Basilewsky, 1855) // Azərbaycan MEA-nın “Məruzələri”, Bakı, 2013,  LXIX cild, № 1, s. 73-79.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutu AZ 1073, Bakı, Keçid 1128, məhəllə 504 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5397313 
Mobil tel. (+994 50) 5312700 
Ev tel. (+994 12) 4797135 
Faks  
Elektron poçtu mustafayev-namik@rambler.ru