Sneqovaya Natalya Yuryevna

 

Veb-sayt http://www.museunacional.ufrj.br/mndi/Aracnologia/pdfliteratura/papers%20snegovaya.htm    
Anadan olduğu yer Bakı, Azərbaycan 
Təvəllüdü 25.04.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ali, Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
2401.01

Zoologiya

“Abşeron su hövzələrinin çanaqlı amöb (Protozoa, Testacea) faunası” 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

56


42


29
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Elm üçün ilk dəfə olaraq Azərbaycanın şirin sularında çanaqlı amöblərin 2 fəsiləsi, 6 cinsi və 32 növü təsvir edilmişdir.Elm üçün ilk dəfə olaraq otbiçənlərin 6 cinsi və 37 növü təsvir edilmişdir. Qafqazda ilk dəfə olaraq müxtəlif biotoplarda otbiçənlərin birliklərinin strukturunun ekoloji tədqiqi aparılmış. 

Elmi əsərlərinin adları

1.  Snegovaya N., Alekperov I. Fauna of testate amoeba of the Western Azerbaijan rivers. //Protistology J., N2, 2005, Russia, p.149-1832.  Snegovaya N., Staręga W. Redicorceviaplatybunoides gen.&sp.n., a new harvestmanfrom Kazakhstan, with stablishment of a newtribe Scleropilionini  trib.n. (Opiliones:Phalangiidae).// Acta Arachnologica, 57(1): 5-7,2008.

3. Snegovaya N. New Harvestman Genus and Species from Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) (Arachnida: Opiliones: Nemastomatidae). //Acta zool. bulg., 62 (3), 2010: 351-3544. Snegovaya N. A new Homolophus species(Arachnida: Opiliones: Phalangiidae) fromNakhichevan AR (Azerbaijan).// FragmentaFaunistica, 55(1):5-10, 20125. Снеговая Н., Чумаченко Ю.  Сезонные изменения структуры популяций сенокосцев (Arachnida, Opiliones)  в тисо-самшитовой роще Кавказского государственного природного биосферного заповедника (Россия). // Сибирский  экологический журнал, 6, 2013, 855-865

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   “Zooloqlar cəmiyyəti”, Azərbaycan
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Zoologiya insitutu, AZ1073, m.504, k.1128, Baku, Azərbaycan 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 517532 
Mobil tel. (+994 50) 3639654 
Ev tel. (+994 12) 4525023 
Faks (+994 12) 5397353 
Elektron poçtu snegovaya@yahoo.com