Musayev Avtandil Musa oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Qazaxrayonu, Poylukəndi 
Təvəllüdü 05.07.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2413.01

Entomologiya

Şimali-şərqi Azərbaycanda gavalı cinsindən (Rosaceae, Prunus) olan bitkilərə zərərverən buğumayaqlılar 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58


15
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan faunasında 251 növ buğumayaqlı tədqiq edilib. Zonalar və landşaftlar  üzrə  yayılmalarının  təhlili verilən bu buğumayaqlılardan 148-i gənələr, 103-ü isə cücülərdir. Gənələrdən 5 növ Zaqafqaziya , 47 növ Azərbaycan, cücülərdən isə 1 növ Qafqaz, 11 növ Azərbaycan faunası üçün ilk dəfə verilir. 5 Növ gənənin biologiyası  ilk dəfə öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1.Тидеиды (Acariformes: Tydoidea) Азербайджана //БиологическоеразнообразиеКавказа. ТрудыТретьейМеждународнойконференции. Т.1. Нальчик.2004, с.77-82

2.Abşeronun ağac və kollarına zərər vuran fır gənələri, onların təsərrufat əhəmiyyəti // Azərbaycan MEA-nın Xəbərləri, 2005, №3-4, s.118-123

3.Фитосейиды (Parasitoformes:Mesostigmata) виноградниковАзербайджана //ИзвестияНАНАзербайджана,2007,№3-4,с.96-101

4.Экологические группы хищных актинедидных клещей Большого Кавказа в пределах Азербайджана // Проблемы почвенной зоологии. Материалы 15 Всероссийского совещания по почвенной зоологии ,2008,Москва,КМК,с.9-10

5.Kəndtəsərrüfatı bitkilərininzərərvericilərinə qarşıbiolojimübarizədə koksinellidlərdən (Coleoptera, Coccinellidae) istifadəninmümkünlüyü// Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, II cild, Bakı, 2010, s.366-371

6.Паутинные клещи и естественные враги плодовых культур Гянджа – Казахской зоны Азербайджана// Биологические музеи: роль и место в научно-образовательном пространстве, Материалы докладов Всероссийской научно-практической конференции, 19-20июня 2011г.г. Махачкала, с108-112

7.Inflyence of Ecological factors (Radiation) on a biodiversity of Ladybirds// Microbiology and Biotechnology, Vol. №3,p.35-41, Tbilisi,2011

8.Influence of Heavy Metals and Radiation on Biodiversity of Coccinellidae// Mathematical Modeling  and Simulation in Applied Sciences Finland, 2012, p.66-71

9.The Influence of Ecological Factors on Benign Predators (Coccinellidae) of Azerbaijan Fauna// Recent  advances in circuits communications and signal processing. Camridge, UK. February 20-22, 2013. P.81-84

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyəti
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya institutu. A. Abbaszadə, məhəllə 504, keçid 1128 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 539 73 53 
Mobil tel.  
Ev tel.  
Faks (+994 12) 539 73 53 
Elektron poçtu Zohrə_musayeva@mail.ru