Əliyev Saleh İltizam oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Reaspublikası, İmişli rayonu
Təvəllüdü 20. 10.1956 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri üzrə  fəəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
2401.01.

Zoologiya

Xəzər dənizi Kiçik Qızılağac körfəzinin dib faunası 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

125


69


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Şimal-Şərqi Azərbaycanın cayların bentik fa­unasının  bioekoloji xüsusiyyətlərinin  tədqiqi onların qida zənçirində rolu­nun və təsərrüfat əhə­miyyətinin qiymətləndirilməsi

2. Azərbaycanın Cənub bölgəsinin  su hövzələrinin makrofaunasının bioekoloji xüsusiyyətlərinin təd­qiqi və növ tərkibinin təftişi

3. Orta Kür hövzəsinin makrozoobentosunun bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi, onların qida zənçirində rolunun və təsərrüfat əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi 
Elmi əsərlərinin adları 1. Hacıqabul gölünün müasir ekoloji vəziyyəti, 2008,134 s. (Sultanov E.H., Kərimov T.Ə., Məmmədov V.A.)

2. Kür və Araz çaylarının hidrofaunasının zoocoğrafi təhlili, Вестник Костромского Гос.Университета, 2012, № 3  c.56-61.

3. Şimal-Şərqi Azərbaycanın bəzi çaylarının makrozoobentosu,AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri, 2013, C. 31, № 1, s.79-85.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zoolqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti Z.Xəlilov, 23 
Vəzifəsi Dosent 
Xidməti tel. (+994 12)   5391091 
Mobil tel. (+994 50)  5746780 
Ev tel. (+994 12)  5388317 
Faks  
Elektron poçtu alisaleh@rambler.ru