Əliyev Adil Rüstəm oğlu

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Şərur rayonu, Naxçıvan MR, Azərbaycan 
Təvəllüdü 22.04.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU) 
Elmi dərəcəsi Biologiya elmləri namizədi (Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru) 
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi (dosent) 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad
2401.01

Zoologiya

Ceyranbatan su anbarının bentik faunası 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

180


206
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanın təbii su hövzələrinin infuzorlar faunasının növ tərkibini araşdırmış (600 növ), elmi üçün 34 yeni infuzor növlərini təsvir etmiş, su hövzələrimizin iqtisadi əhəmiyyətli onurğasız heyvan növlərini (5 – 7 növ) və Qırmızı kitab növlərini (3 növ) müəyyən etmişdir. Universitet tələbələri üçün bir dərsliyin (Hidrobiologiya, 54 ç/v), 2 metodik vəsaitin, “Bioloji tövsiyyələr” (6,5 ç/v), “Biologiya lüğəti” (60 ç/v) və s. kitablarının həmmüəllifdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1.Azərbaycanın təbii su hövzələrininZosterodasys(Synhymenioda) cinsinə mənsub olan yeni infuzor növləri  // Zool. jurnal,1990, c. 69, 3, s. 13 – 23 (rus d.).  
2. Araz çayınınbentikonurğasızlarınınbiomüxtəlifliyi //Iranınelmibalıqçılıqjurnalı. Cild. 19, N 2, 2010, s. 131-142 (fars d.) (R.Ahmadi)3. Hidrobioloji göstəricilər əsasında Araz su anbarında üzvi çirklənmənin qiymətləndirilməsi // Su elmləri üzrə Beynəlxalq jurnal, 2013, Vol. 4, No. 1, pp. 62-73. (ingilis d.)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Zoologiya İnstitutu, A.Abbaszadə küç., keçid 1128, məhəllə 504 
Vəzifəsi Hidrobiologiya laboratoriyasının müdiri 
Xidməti tel.  
Mobil tel.

(+994 50) 612 45 20

(+994 70) 239 30 39 
Ev tel. (+994 12) 376 15 67 
Faks  
Elektron poçtu aliyev_adil@mail.ru