Hüseynova Natəvan Cahangir qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəh.   
Təvəllüdü 20.05.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad57.06.01- Türk dilləri

Terminologiya

Azərbaycan dili terminologiyasının formalaşması və inkişafı tarixi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

40 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan dilinin terminologiyasının nəzəri prosesləri, leksikologiyası, tarixi haqqında fundamental əsərlər yazmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1.”Azərbaycan dilində termin yaradıcilığı prossesi(1920-1990 cı illər)”. Bakı, “Nurlan”,2008.

2.Библиографический указатель литературы по вопросам терминологии Азербайджанского языка(1920-1980).Баку, “Элм”, 1981.

3. Terminologiyaya aid ədəbiyyatın və terminoloji lüğətlərin biblioqrafiyası. Bakı, “Elm”, 1983.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5102056
Mobil tel. (+994 50) 5808795 
Ev tel. (+994 12) 5949531 
Faks  
Elektron poçtu