Səfərov Qadir Bilman oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Əlibayramlı şəhəri (indiki Şirvan) 

Təvəllüdü

07.07.1978

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad09.00.13

İnşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

12

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. İbn Arabi Hakkın aşkınlığı. «Kültür Evreni», Üç Ayda Bir Yayımlanan Sosyal bilimler dergisi, Ankara, 2009,  №2

2. İbn Ərəbinin Vəhdət əl- Vücudu və Spinozanın  panteizmi arasındakı fərq. AMEA Aspirantlarının Elmi Konfranslarının Materialları. Bakı- “Elm “2004, İyun.

3. İbn Ərəbinin  varlıq fəlsəfəsində üç əsas məfhum. AMEA-nın akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmi araşdırmalar”.Z,M,Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun 50 illik yubleyinə həsr olunmuş xüsusi buraxlış. Bakı., 2008

4. Sührəvərdi və İbn Ərəbi-Təsirlənmə yoxsa ilahi hikmətdə birlik? Bakı Dövlət Universitetinin “Elmi Məcmuəsi”, № 13 aprel 2010.

5. İbn Ərəbidə vücud (varlıq) problemi. Azərbaycan MEA akad Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. «Müasir Şərqin Sosial-İqtisadi İnkişafı və Azərbaycan Modeli» Ümumrespublika elmi- nəzəri konfransı, Bakı,17-18 mart 2010

6. İbn Ərəbiyə görə insanın yaradılma məqsədi və onun İlahi təcəllidəki məqamı. AMEA-nın akad. Z. M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “Elmiaraşdırmalar”.2012.

7. Heydər Əliyev İslam dini haqqında. Azərbaycan Universiteti.  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi konfransın materialları. 2013.

8. Sufizm və Günümüz. AMEA akad.Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu və  və Babeş-Bolayi Universitetinin Türkologiya və Mərkəzi Araşdırmaları İnstitutu. Beynəlxalq elmi konfrans. 01-02 İyun 2012. Bakı.

9. Azərbaycan Universiteti “İctimai elmlər” kafedrasının 11.05.2013 tarixli iclasının (pr N-8) və Humanitar fənlər fakültəsi Elmi Şurasının 25 may tarixli iclasının (pr N-9) qərarına əsasən çap olunmuş “Varlıq fəlsəfəsi (mühazirə oxumaq metodikası)”
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Universiteti. Fəlsəfə müəllimi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 4043910
Ev tel. (+994 12) 3499400
Faks  
Elektron poçtu Qadirseferov@box.az