Mirzəzadə Sultanəli Qurban oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü

01.07.1925

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5502.01

Dövlət hüquq

İran Azərbaycanın milli məclisi və onun qanunvericilik fəaliyyəti (1945-1946-cı illər)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 4 elmi, 22 elmi-publisistik əsər


1 elmi-publisistik əsər, Kanada, 1987

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan (Cənubi) Milli hökumətinin ictimai, iqtisadi, mədəni və hüquqi tədbirləri

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycan (Cənubi) Milli hökuməti dövründə seçki sistemi. 1975.

2. İran İslam Respublikasının konstitusiyası. 1987.

3.  1905-1911-ci illər İran İnqilabı və Konstitusiyalı monarxiyanın yaranması. 1974

4. Cənubi Azərbaycanda milli hakimiyyət dövründə yerli hakimiyyət orqanları kimi əncümənlərin fəaliyyəti. 1971.

5. Əncümənlərin təşkili və fəaliyyəti. 1968.

6. İran xalqlarının dostluğu. Birgə mübarizəsi və 21 Azər nehzəti. 1967.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1967-ci ildən Şərqşünaslıq İnstitutunda müxtəlif sahələrdə ictimai işlər,1993-cü ildən İnstitutun Həmkarlar Komitəsinin sədri
Təltif və mükafatları

1.Böyük Vətən müharibəsində arxa Cəbhə Veteranı kimi 4 medal 6 fəxri fərman,

2. AMEA Azad Həmkarlar ittifaqının fəxri fərmanı,

3. Azərbaycanda Şərqşünaslıq elminin inkişafında xidmətlərə görə AMEA-nın 2 fəxri fərman

4. “Qızıl Aypara” cəmiyyətindən ictimai işlərdə fəal iştiraka görə fəxri fərmanlar,

5. AMEA-nın fəxri fərmanı ilə təltif olmuşam.
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5643075
Faks  
Elektron poçtu