Əhmədov Şəmsi Pənah oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Sədərək (Şərur) rayonu, Kərki kəndi   
Təvəllüdü 01.07.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5718.01, 5716.01

Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı). Azərbaycan ədəbiyyatı

Mirzə Müslüm Qüdsi “Divan”ının filoloji tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

7 kitab, 60 məqalə, 100-ə qədər filmin rus və fars dillərindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi 

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Klassik fars və türk (Azərbaycan) dilli ədəbiyyatın, səfərnamə və xatirə ədəbiyyatının ilkin mənbədən-əlyazmasından tədqiqi, tərcüməsi, transliterasiyası və nəşri, filmlərin tərcüməsi 
Elmi əsərlərinin adları 1. Mirzə Müslüm Qüdsinin “İrəvanın vəsfi” məsnəvisi və onun tərcüməsi. “Şərq” tərcümə toplusu. Bakı: 2007. 1 ç.v.

2. M.H.Naxçıvani. Dəstur əl-katib fi təyin əl-məratib. Rəiyyətin sultanlara ərzi-gileyi və onun cavabı (tərcümə). Risalə. Bakı: 2008. 0,4 ç.v.

3. Süleyman xan Dərgah. Səfərnamə (tərcümə). Bakı: Zərdabi. 2014. 8,5 ç.v

4. M.M.Qüdsi İrəvani. Tousifi-İrəvan (tərcümə). S.Sərdariniya. İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur (tərcüməçi İ.Quliyev). Bakı: Zərdabi, 2014. 1 ç.v.

5. Cemelli Kareri. Səfərnamə (fars dilindən tərcümə). Palitra. Bakı: 2015. 5 ç. v.

6. Azərbaycan mətbəxi (fars dilinə tərcümə). Bakı: Qolden Book, 2016. 8 ç. v.

7. Tanınmış şərqşünas alim Məsiağa Məhəmmədinin “Əfqanıstan: Sovet işğalından Amerika müdaxiləsinə” kitabı haqqında qeydlər. 525-ci qəzet. 03.06.2017. 0,3 ç.v.

8. Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvani və onun “Divan”ı. Bakı: Elnar-2016, 2017. 12,25 ç. v.

9. Rəhmətulla xan. Urmu dünyanı yandıran müharibədə (fars dilindən tərcümə). Bakı: Nurlar NPM, 2017. 24 ç. v.

10. Cami əsərlərinin Azərbaycanda yayılması, tədqiqi, tərcüməsi və nəşri (fars dilində). http://ethnoglobus.az/eng/index.php/all-news/item/840 (12.IX.2017). 0,4 ç.v.

11. Mirzə Müslüm Qüdsi İrəvani (oçerk). “Məcmuə” toplusu. Bakı: 2017. 0,4 ç. v.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  ABŞ-da nəşr olunan “Literature and Arts” beynəlxalq elmi jurnalı redaksiya heyətinin üzvü və eksperti 
Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan şəhər 1 saylı orta-məktəb, müəllim (1981-2004),

Naxçıvan Özəl Universiteti, müəllim (2006-2008)

Digər fəaliyyəti  1984-1986-Əfqanıstan, tərcüməçi

1987-1991-Naxçıvan MR Beynəlmiləl Hərbçilər Şurası, sədr

1987-1991-Naxçıvan Vilayət Komsomol Komitəsi, büro üzvü

1988-1990-OADKYC Naxçıvan ş. komitəsi, sədr

1990-1991-“Şəfqət” xeyriyyə cəmiyyəti, işlər müdiri

1991-2004-“Səfəvi” assosiasiyası, sədr

1991-1996-Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti Hərbi Səfərbərlik şöbəsi, rəis

1997-1998-Naxçıvan MR Turizm və Ekskursiyalar Birliyi-tərcüməçi;

1998-1999-Naxçıvan MR Antiinhisar Komitəsi KOSİA, direktor

2001-2003-İran İslam Respublikası Naxçıvan Baş Konsulluğu, tərcüməçi

2003-2005-İş adamı

2003-2009-4/17 saylı Naxçıvan seçki məntəqəsi, üzv

2005-2008-AMEA Naxçıvan Bölməsi, elmi işçi

2006-2009-AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, dissertant

2007-2010-“Kanal 35”, “ANS” və “Space” televiziyaları, tərcüməçi

2008-2009-“Qlobal Biznes Servise”, tərcüməçi

2009-dan AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu-elmi işçi, 2017-dən böyük elmi işçi

Təltif və mükafatları “Qırmızı ulduz” ordeni,

“SSRİ Silahlı Qüvvələri 70” medalı,

“Əfqanıstan” medalı.

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 3163860 
Ev tel. (+994 12) 5384715  
Faks  
Elektron poçtu shemsi_59@mail.ru