Əlimuradov İlkin Ənvər oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Quba rayonu, İspik kəndi
Təvəllüdü 23.08.1979
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad09.00.13

Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi

IX-X əsrlər Azərbaycan alimi Əhməd ibn Harun əl-Bərdicinin hədis fəaliyyəti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

9

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin əldə edilməsi; “İslamda “xaricilik” dini-ideoloji cərəyan kimi” və “Azərbaycanlı mütəfəkkir Əhməd ibn Harun əl-Bərdicinin həyat və yaradıcılığı” adlı iki monoqrafiyanın çapa hazırlanması, “Mədinəyə hicrət və erkən islam icmasının hüquqi və inzibati əsaslarının qoyulması” adlı kitabın elmi redaktəsinin həyata keçirilməsi

Elmi əsərlərinin adları

  1. Azərbaycanlı mühəddis Əhməd ibn Harun əl-Bərdici // Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Bakı: “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2007, № 08 (17), s. 207-218
  2. Hədisin İslam dinindəki yeri və müsəlmanların ona münasibəti // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları (Məcmuə).- Bakı: “Elm”, 2008, s. 538-540
  3. İslam dininin qətiyyətlə qadağan etdiyi “Böyük günahlar” mövzusuna həsr edilmiş ilk müstəqil kitab // Dil və Ədəbiyyat, Bakı: Ləman nəşr-poliqr. MMC, 2008, № 3 (63), s. 216-219
  4. Azərbaycanlı mühəddis Əhməd ibn Harun əl-Bərdicinin “Səhabə, tabiun və hədisçilərin nadir adlarından bəhs edən “Təbəqat” kitabı” // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri, Bakı: “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2008, № 2, s. 517-526
  5.  Hədis tarixində çiçəklənmə dövrü // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri, Bakı: “Nurlan” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2009, № 4, s. 392-404
  6. Hədis rəvayətində isnad məsələsi // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri, Bakı: “Elm və Təhsil” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2009, № 9, s. 374-387
  7. Dini ədəbiyyatın formalaşmasında erkən orta əsr Azərbaycan alimi Əhməd ibn Harun əl-Bərdicinin rolu // Sovet İttifaqı Qəhrəmanı akad. Z.M. Bünyadovun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi simpozium, Bakı: “Elm”, 2012, s. 268-271
  8. Ənənəvi ərəb qrammatikasında “feli isimlər” (أسماء الأفعال) // Akademik V.M.Məmmədəliyevin 70 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları
  9. Sekine eş-Şihabî’nin Ahmet b. Harun el-Berdicî’nin “Tabakât” Adlı Eserine Yönelik Eleştirileri Üzerine // İslam Hukuku Araşdırmaları Dergisi, Selçuklu/Konya: 2009, № 13, s. 489-496
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2009-cu ildən, hal-hazırki tarixədək Bakı İslam Universitetində klassik ərəb dili, müasir ərəb dili və İslam fəlsəfəsi fənlərini tədris edirəm
Digər fəaliyyəti  Ərəb dili üzrə tərcüməçilik
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu,  AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5392661
Mobil tel. (+994 50) 7557997
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu ialimuradov@yahoo.com