Verdiyeva Günay Vilayət qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 13.12.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


10.02.08

İran dilləri

Fars dilinin sözyaradıcılığında ərəb məsdərlərinin rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Fars dilində mövcud olan ərəb və digər dillərdən olan alınma sözlərin tədqiqi, müasir fars dilində yaranan yeni terminlərin araşdırılması, fars dilində sözyaradıcılıq məsələlərinə aid  elmi iş və məqalələr

Elmi əsərlərinin adları

1. “Ərəb məsdərləri fars dilinin leksik vahidləri kimi”

2. “İranda fəaliyyət göstərən Dil və ədəbiyyat Akademiyasını tarixi və fəaliyyəti haqqında”

3.”Müasir fars dilində terminlərin seçilmiş prinsipləri haqqında”
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu gənc alimlər şurasının üzvü.
2.Azərbaycan Gənc Şərqşünaslar birliyinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti Ali təhsil müəssisələrində “fars dili” fənni üzrə tədris yükü aparmışdır. (Bakı Dövlət Universiteti,Avrasiya Universiteti)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi  Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5392363
Mobil tel. (+994 55) 7525640
Ev tel. (+994 12) 4893281
Faks  
Elektron poçtu gunayverdiyeva@mail.ru