Şixalibəyli Zenfira Ədhəm qızı

 

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası 
Təvəllüdü  18 dekabr 1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi  Ph.D
Elmi rütbəsi  fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

“Taha Hüseynin ədəbi-tənqidi görüşləri”

 

 10.01.06

Asiya və Afrika xarici ölkələr ədəbiyyatı

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

36
35

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Azərbaycanda ərəb filologiyasının inkişafı. Bakı, 2004.

2. Misirdə yeni ədəbi tənqidinin formalaşmasında “Misir modernistlər” məktəbinin rolu”. - Bakı, Beynəlxalq konfrans, 2013.

3. Misirdə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Qərbi Avropa ədəbiyyatından təsirlənmə prosesinin bəzi xüsusiyyətləri. - Bakı, Beynəlxalq konfrans, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti 

1. Akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda Dissertasiya Şurasının elmi katibi vəzifəsini icra edirəm 2003-cü ildən bu günə kimi;

2. Şərqşünaslıq üzrə Problem Şurasının Elmi katibi 2006-cı ildən bu günə kimi.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı  AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ 1143, Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid pr., 115
Vəzifəsi Aparcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4396635
Mobil tel. (+994 50) 3963031 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu