Ələkbərova Xumar Elham qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü 14.02.1975 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

100103

Dünya ədəbiyyatı

Nəcib Məhfuzun roman qəhrəmanlarının təkamülü

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

11

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

1. Ərəb şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin XIX əsrdə Avropa dillərinə tərcüməsi

2. Nəcib Məhfuz yaradıcılığı

3. Nəcib Məhfuz yaradıcılığında qadın obrazlarının təkamülü

4. Nəcib Məhfuz yaradıcılığında insanın mahiyyəti və təkamülü

5. Nəcib Məhfuzun “Oğru və itlər” romanında obraz təkamülü

6. Nəcib Məhfuzun “Güzgülər” romanının quruluşu və obrazlar qalereyası

7. Azərbaycan və macar nağıllarına müqayisəli baxış

8. Ədəbiyyatda öncədəngörmə, yoxsa peyğəmbərlik

9. Alyə Əl Asuaninin “Yaqubiyan imarəti” - Misirin kiçik maketi kimi
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Elmi Seminarın üzvü 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7445575
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu uxba@mail.ru