Babayev Tofiq Əli İkram oğlu

 

Veb-sayt    Tofiq Babayev (alim).jpg
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası,  Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 26.08. 1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri  üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

05.13.13; 05.13.16  

Hesablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri; Hesablama texnikasının və riyazi metodların elmi tədqiqatlarda tətbiqi

Разработка методов и алгоритмов решения задач, размещение центров комплексного централизованного обслуживания и использования средств вычислительной техники

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

16


2

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qismən tam ədədli proqramlaşdırma məsələlərin həlli üsulları yaradılmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Технология мониторинга начала патофизиологических процессов в сердечнососудистой системе в условиях высокогорья, Ашхабад, Туркменистан, 2012 г.

2. Monitoring of Condition of the Cardiovascular System by Means of Mobile Phones Using ECG Noise Variance, IV International Conference @Problems of Cybernetics and Informatics (PCI’2012)

3. Technologies of Robust Noise Monitoring of the Latent Period of Change in Seismic Stability of Offshore Stationary Platforms and Piers, IV International Conference @Problems of Cybernetics and Informatics (PCI’2012)

4. System for Robust-Noise monitoring of Seismic Stability of Construction Objects and Origin of Anomalous Seismic Processes, "Science, Technology and Innovation”, 2012

5. Noise Technologies and Systems for Minimization of Economic Damage from Destructive Earthquakes in the Countries of Seismically Active Regions, International Conference on Energy, Regional Integration and Socio-Economic Development, Baku, 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İdarəetmə Sistemləri İnstitunun elmi şuranın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Azərbaycan layihələrin İdarəedilməsi Assosiyasanın vitse-prezidenti, "HORIZON 2020" İKT və FET istiqamətləri üzrə Azərbaycanda milli təmsilçisi, RITA-nın direktoru 
Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Şöbə müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 5391368 
Mobil tel. (+994 50) 2125913 
Ev tel. (+994 12) 5965914 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

tbabayev@bk.ru