Rəhimov Anar Bəybala oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu 
Təvəllüdü 01.06.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


05.13.18

Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri

İdarəedici funksiyaların verilmiş siniflərində optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi və ədədi həll üsullarının işlənməsi 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

87

 

45 (4 - Science Citation Index)

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Sayı verilmiş və verilməmiş naməlum keçmə anları ilə hissə-hissə sabit, hissə-hissə xətti və hissə-hissə verilmiş idarəedici funksiyalar sinfində toplanmış sistemlər üçün optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll üsullarının təklif olunması;

2. Toplanmış parametrli sistemlərdə qeyri-xətti optimal idarəetmə məsələlərində rele tipli idarəetmələrin sabitlik intervallarının sayının optimallaşdırılması məsələsinin ədədi həll alqoritminin verilməsi;

3. Verilmiş funksiyalar sinfində paylanmış sistemlərdə parametrik identifikasiya məsələləri üçün identifikasiya olunan parametrlərin qiymətlərinin və bu qiymətlərin sabitlik sərhədlərinin təyini üçün ədədi həll alqoritmlərinin verilməsi;

4. Başlanğıc şərtlər və parametrlər haqqında natamam informasiya olduqda hissə-hissə sabit funksiyalar sinfində toplanmış sistemlər üçün optimal idarəetmə məsələlərinin ədədi həll üsullarının təklif olunması;

5. Başlanğıc şərtlərin qiymətləri və obyektin parametrləri haqqında qeyri-dəqiq informasiya olduqda hissə-hissə sabit funksiyalar sinfində adi diferensial tənliklər sistemi ilə təsvir olunan obyektlər üçün qoyulmuş optimal idarəetmə məsələsinin ədədi həll üsulunun təklif olunması;

6. Qeyri-lokal şərtlərlə verilmiş parabolik və hiperbolik tip xətti tənliklərə nəzərən əmsal-tərs məsələlərin ədədi həlli üçün yanaşma təklif olunması və əsaslandırılması.
Elmi əsərlərinin adları

1. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. An approach to numerical solution of some inverse problems for parabolic equations, Journal of Inverse Problems in Science and Engineering, Teylor&Francis, England, 2014, Vol. 22, Issue 1, pp. 96-111, DOI: 10.1080/17415977.2013.827184 (Science Citation Index, IF: 0.800)

2. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Solution to classes of inverse coefficient problems and problems with nonlocal conditions for parabolic equations, Differential Equations, Springer, Pleiades Publishing, New York, 2015, Vol. 51, Issue 1, pp. 83-93, (Science Citation Index Expanded, Impact Factor 0.431)

3. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Relay control of nonlinear system with uncertain values of parameters, Journal of Automation and Information Sciences, Begell House, Inc., New York, 2010, Vol. 42, Issue 7, pp. 54-64. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v42.i7.40 (Science Citation Index Expanded)

4. Rahimov A.B. Numerical solution of optimal control problems of nonlinear dynamical systems, Journal of Automation and Information Sciences, Begell House, Inc., New York, 2012, Vol. 44, Issue 11, pp. 55-69. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v44.i11.50 (Science Citation Index Expanded)

5. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Solution of optimal control problem in class of piecewise-constant functions, Automatic Control and Computer Science, Springer, Allerton Press, Inc., New York, 2007, Vol. 41, No. 1, pp. 18-24.

6. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Numerical solving of control problem for object with uncertain information on its initial state and parameters, Automatic Control and Computer Science, Springer, Allerton Press, Inc., New York, 2010, Vol. 44, No. 2. pp. 61-68.

7. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Optimal control of a concentrated system on the class of piecewise constant functions under uncertainty in the parameters and initial conditions, Сybernetics and Systems Analysis, Springer, New York, 2012, Vol. 48, No. 3, pp. 397-405.

8. Айда-заде К.Р., Рагимов А.Б. К решению одной коэффициентно-обратной задачи, Сибирский журнал индустриальной математики, 2013, т. 16, № 2, с. 3-13.

9. Рагимов А.Б. Решение задач оптимального управления при кусочно-постоянных, кусочно-линейных и кусочно-заданных на классе функций управляющих воздействиях, Проблемы управления, ИПУ РАН, 2015, № 2, стр. 13-23

10. Рагимов А.Б. Об одном подходе к решению задач оптимального управления на классах кусочно-постоянных, кусочно-линейных и кусочно-заданных функций, Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика, 2012, т. 19, № 2, с. 20-30.

11. Айда-заде К.Р., Рагимов А.Б. Подход к численному решению обратных задач для параболических уравнений при нелокальных условиях, Прикладная математика и фундаментальная информатика, 2014, № 1, стр. 27-31.

12. Rahimov A.B., Ashrafova Y.R. Optimal control for systems on some classes of control functions, Selected Papers of 24th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector (24th MEC-EurOPT-2010), June 23-26, 2010, Izmir, Turkey. Vilnius: Technika, 2010, pp. 141-147

13. Aida-zade K.R., Rahimov A.B. Numerical method of parametrical identification for nonlocal parabolic problems, Proceedings of the EEEI 4th International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics”, Vol. III, September 12-14, 2012, Baku, Azerbaijan, pp. 78-81. DOI: 10.1109/ICPCI.2012.6486383 (Science Citation Index Expanded)

14. Рагимов А.Б. Управление системой на классе кусочно-постоянных функций при неполной информации о начальных условиях и параметрах, Известия НАН Азербайджана, серия физ-тех. и мат. наук, Информатика и проблемы управления, т. XXIX, 2009, № 6, стр. 65-70.

15. Рагимов А.Б. Управление на классе кусочно-постоянных функций при неточной информации, Известия Высших Технических Учебных Заведений Азербайджана, № 5-6 (69-70), 2010, c. 335-337.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  EUROPT - The Continuous Optimization Working Group of EURO
Pedaqoji fəaliyyəti 2006-cı ildən Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində, 2008-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində dərs deyir.
Digər fəaliyyəti 

4 qrant layihəsinin iştirakçısı olmuşdur:

1. 2005-2006, Project № BPP-6 (Azərbaycan Milli Elm Fondu (ANSF) və ABŞ Mülki Tədqiqatların İnkişaf Fondu (US CRDF));

2. 2007-2008, INTAS, Project Ref. No. 6-1000017-8909 (Avropa Birliyinin İNTAS Beynəlxalq Assosiasiyası);

3. 2011-2012, Qrant № EIF-2010-1(1)-40/11-1 (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu);

4. 2014-2015, Qrant № EIF/GAM-2-2013-2(8)-25/06/1 (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu).

Aşağıdakı beynəlxalq jurnalların rəyçisidir:

1. Journal of Computational and Applied Mathematics” (Elsevier, Science Citation Index, IF: 1.266), 2013-cü ildən;

2. Journal of Inverse and Ill-posed Problems (De Gruyter, Almaniya, Science Citation Index Extended, IF: 0.880), 2014-cü ildən;

3. International Journal of Computational Methods (Science Citation Index Extended, IF: 0.571), 2015-ci ildən.

Təltif və mükafatları 1. Doktoranturada elmi tədqiqatlarını Avropanın aparıcı elm mərkəzlərində davam etdirmələri məqsədilə AMEA gənc alimləri arasında keçirilən müsabiqənin 10 nəfər qalibindən biri olmuş, Eks-Marsel Universiteti və Fransa Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin (CNRS) nəzdindəki Frenel İnstitutunda (Marsel, Fransa) 2 il müddətində (2011-2012, 2014-2015) elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.

2. 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin birgə keçirdiyi (2013 İKT ili çərçivəsində) İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə mükafat müsabiqəsində alim və mütəxəssislər üçün əsas nominasiya üzrə - III yer

3. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondunun keçirdiyi müsabiqədə gənc alimlər üçün "Həvəsləndirici mükafat” nominasiyası üzrə - III yer
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5399231
Mobil tel. (+994 50) 3733425 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu anar_r@yahoo.com