Əlizadə Tahir Əli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 04.03.1973 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad05.13.16

Hesablama texnikasının, riyazi modelləşdirmənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi

Ölçü informasiyanın spektral analizinin robastlığını yaxşılaşdıran alqoritmlər

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

31

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-     fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1. Dəniz neft platformalarının konstruksiya və mexanizmlərinin vibro-akustik monitorinqi (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).

2. Spektral analizin robast texnologiyası (akademik Telman Əliyev ilə birlikdə).

3. Xətti korelyasiyalı küylərlə qarışıq siqnalların spektral qiymətlərinin korreksiyası.

4. Kvazinormal küylərlə qarışıq siqnalların spertal analizi.
Elmi əsərlərinin adları 1. Технологии помехомониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских сооружений. Мехатроника, автоматизация, управление. Москва, №11, 2012, с. 15-22.

2. Tехнологии robust-noise мониторинга скрытого периода изменения сейсмостойкости морских стационарных платформ и эстакад. "Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar" II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 6-7.09.2012.

3. Technologies of robust noise monitoring of the latent period of change in seismic stability of offshore stationary platforms and piers. // Noise Technologies for Minimization of damage Caused by Earthquakes. Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, pp. 175-194.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti
 • İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun magistrları üçün fənn dərs diir (2016-2020 illər):

Dərslər:

2016/2017-ci tədris ili üzrə:

 • “Kibernetika elminin tarixi və metodologiyası”
 • “Kibernetika elminin müasir problemləri”

2017/2018-ci tədris ili üzrə:

 • “Avtomatikanın müasir texniki vasitələri”
 • “Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi”

2018/2019-cu tədris ili üzrə:

 • “İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası”
 • “İnformasiya sistemlərində cloud hesablamalarının texnologiyaları və virtuallaşması”
 • “İdarəetmə obyektlərinin identifikasiya üsulları”

2019/2020-ci tədris ili üzrə:

 • “Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları”
 • “İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodologiyası”
 • “Kibernetika elminin müasir problemləri” 
Digər fəaliyyəti  Kompüter elmləri üzrə elmi şurasının üzvüdür 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu, AZ1141, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

Vəzifəsi 1.8 saylı Qeyri-stasionar proseslərin real vaxt rejimində analizi üsulları laboratoriyasının rəhbəri
Xidməti tel.  (+994 12) 5390151
Mobil tel. (+994 77) 3530442 
Ev tel. (+944 12) 5303142 
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu

TahirAlizada@gmail.com