İsmayılova Rəfiqə Soltan qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu
Təvəllüdü 24.12.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ç.İldırım ad.Azərbaycan Politexnik İnstitutu (indiki AzTU)
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad01.04.14

İstilik və molekulyar fizika

Temperaturun və ifrat yüksək tezlikli sahənin fibroinin fiziki xassələrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

95

                                                                           

64


 

27

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5 müəlliflik şəhadətnaməsi və 1 Azərbaycan patenti
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fibroinin strukturuna müxtəlif antioksidantları daxil etməklə ipəyin xarici təsirlərə qarşı möhəmliyi və davamlılığının artırılması, polimer və kompozitlərin elektrik və dielektrik xassələrinə doldurucu və radiasiyanın təsirini öyrənmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. М.Я. Бакиров, Р.С.Исмайилова, Х.Б.Гезалов, Ю.Г.Шукюров . Влияние гамма-облучения на деформационно-прочностные свойства шелка . Шелк, 1984, №1, стр.3

2.Р.С.Исмайилова, М.Я.Бакиров, Х.Б.Гезалов, М.К.Керимов, Е.И. Тихова. Образование и накопление свободных радикалов в натуральном шелке под действием частичных разрядов. ДАН, Аз ССР, 1984, №8,т.40 , 4

3. Р.С.Исмайилова, М.Я. Бакиров, Ю.Г.Шукюров . Способ изготовления нагружающего устройства при длительных испытаниях. Зав. лаб., 1985, т.51, №9

4. R.S.Ismayilova. The influence of cocon treatment on the electric properties on the natural silk fibroin. J. “Fizika”. №4,2001, p.22-23

5. М.А.Нуриев, М.А.Mагеррамов, Р.С.Исмайилова., М.А.Курбанов, Х.А.Cадыгов. Об особенностях пьезоэлектричества в полимерных композициях с неоднородной поляри зацией Ж. «ЭОМ», 2004, №2, стр.55-58.

6. Р.С.Исмайилова. Влияние гамма-излучение на деформацию шелковой нити после предварительной обработки различными методами. «Электронная обработ. мат.» 2006, №2, стр.44-46.

7. М.А.Mагеррамов, М.А.Нуриев, Р.С.Исмайилова., М.Н.Байрамов. Изучение влияние пред варительного УФ-облучения на процессы электризации композиции эпоксидной смолы ЭД-20 с изометил тетрагидрофталевым ангидридом. «Пластические массы»,Москва, №2,2007, стр.20-22.

8.М.М.Кулиев, Р.С.Исмайилова. Модификация свойств полиэтилена фиброином обогащенного антиоксидантом. Пластич.массы. №11, 2007,с.10-13.

9. М.М. Кулиев, Р.С.Исмайилова. Влияние гамма-радиции на спектр термоститмулиро ванного тока в полиэтилене высокой плотности. ЭОМ, 2010,№5, стр.63-67.

10. М.М. Кулиев, Р.С.Исмайилова. Влияние неорганического наполнителя на свойства полиэтилена высокой плотности. Пластические массы.,2012, №4, с.10-13.

11. М.М. Кулиев, О.А. Самедов, Р.С.Исмайилова . Температурно-частотная дисперсия диэлектрических характеристик композитов на основе полиэтилена с включениями TlInS2. ЭОМ, 2013, 49(2), с.1-7.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  1973-1977-ci illər, Azərbaycan Yüngül Sənaye Nazirliyi, mühəndis
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5353413
Mobil tel. (+994 55) 2669183
Ev tel. (+994 12) 4314162
Faks  
Elektron poçtu