Quliyev Müsafir Məzahir oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 01.01.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  (indiki Bakı Dövlət Universiteti)
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

01.04.10

Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

Polimer kompozit dielektriklərin elektret, pyezoelektrik və möhkəmlik xassələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

111

 

56

 

34
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 10 müəlliflik şəhadətnaməsi və 6 Azərbaycan patenti
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Polimer kompozit sistemində stabil elektret halının, pyezoelektrik və möhkəmlik xassələrinin polimer doldurucu sərhədlərində baş verən elektron-ion və polyarlaşma relaksasiya hadisələri ilə təyin olunduğunu aşkar etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. С.А.Абасов, М.А.Курбанов., М.М.Кулиев, Т.М.Велиев. Влияние сильного электрического поля на механическую долговечность полиэтилена. ФТТ, 1982,т.24.

2. С.А.Абасов, М.АКурбанов. , М.М.Кулиев, Т.М.Велиев. О роли заряженных частиц и релаксационных явлений в процессе механического разрушения полимерных диэлектриков. ВМС, 1983. т. ХХV, №4.

3.У.А.Кабулов, С.А.Абасов, М.А.Курбанов, М.М.Кулиев, Ш.М.Мамедов. Окислительно – деструктивные процессы в полиэтилене под действием сильного электрического поля. ВМС, т. Б., 1984 г., XXVI, № 6.

4. М.Г.Шахтахтинский, А.И.Мамедов, Рамазанов М.А., Курбанов М.А., М.М.Кулиев, Н.Н.Алиев. Влияние термообработки и способа поляризации на пьезоэлектрические свойства композитов. ДАН Азерб. ССР, 1987, №6

5. Т.Ф.Аббасов, М.М.Кулиев, А.О.Оруджев , Ф.Р.Халафов, С.Ф.Рашидов. Влияние магнитного поля на изменение электрофизических свойств полиэтилена высокого давления и композиций на его основе. «ВМС». Сер. Б.,2000, т.42, № 6.

6. М.М.Кулиев. Радиотермолюминесценция композитов полимер-пьезокерамика. ЭОМ, 2005, №6, Стр.79-82.

7. М.М. Кулиев, Р.С.Исмайилова. Модификация свойств полиэтилена фиброином обогащенного антиоксидантом. Пластич.массы. №11, 2007,с.10-13.

8. М.М. Кулиев, Р.С.Исмайилова. Влияние гамма-радиции на спектр термоститмулиро ванного тока в полиэтилене высокой плотности. ЭОМ, 2010,№5, стр.63-67.

9. М.М. Кулиев, Р.С.Исмайилова. Влияние неорганического наполнителя на свойства полиэтилена высокой плотности. Пластические массы.,2012,№4,10-13.

10. О.А. Самедов, Р.С.Исмайилова. Температурно-частотная дисперсия диэлектрических характеристик композитов на основе полиэтилена с включениями TlInS2. ЭОМ, 2013, 49(2), с.1-7.

11. M.A.Kurbanov, Quliyev M.M., A.A.Bayramov, T.G. Mammadov. Piezoelektrik properties of polymer composite dielectrics. Fizika, 2013, vol. XIX No1, p.63-66

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1993-1996-cı illər Bakı ş.102 saylı məktəbdə fizika müəllimi

1996-2006-cı illərdə Lənkəran Dövlət Universiteti

1991-2007-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universiteti

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparııcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5393413
Mobil tel. (+994 50) 7330360
Ev tel. (+994 12) 5687679
Faks  
Elektron poçtu musafir_g@rambler.ru