Ağayev Teymur Nemətulla oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayonu, Buynuz kəndi
Təvəllüdü 05.02.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi D.İ. Mendeleyev adına Moskva Kimya Texnologiyası İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

                                                                         

02.00.15 , 02.00.09 

Kimyəvi kinetika və kataliz, Radiasiya kimyası

Alminium akseptor mərkəzlərin suyun radiasiya –katalitik parçalanmasında rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120                                                                           

 

75

                                                                             

34

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri - Me, MeO katalizatorlarının iştirakı ilə su karbohidrogenlər ilə təmasında maddələrin radiasiya-katalitik parçalnamasında enerji ötrülməsinin ümumi qanunauyğunluqları tədqiq edilmişdir (reaktor materialları olan sirkonium, paslanmayan polad, alüminium oksid, zirkonium oksid).

- qabaqcadan reaktor metallik materiallrının (sirkonium, paslanmayan polad) hydrogen peroksid mühitində radiasiya – heterogen işlənməsinin səthin fiziki-kimyəvi xassələrinə təsiri və onların radiasiya-termiki oksidləşməyə davamlılığının artırılması yolları aşkar edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Garibov A.A., Gezalov Kh.B., Agayev T.N., Gasumov R.D. Radiation induced heterogeneous reaction in BeO+H2O using EPR. J.Radiat. Phys. 1987, №3, V.30, p.197-199.

2. Гарибов А.А., Агаев Т.Н., Руфуллаев Р.М., Велибекова Г.З. Радиационно-термокаталитические процессы получения водорода из смеси СН4+Н2О. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Ядерная техника и технология. 1989, вып. 2, с.29-31.

3. Гарибов А.А., Пармон В.Н., Агаев Т.Н., Касумов Р.Д. Влияние полиморфных форм оксида и температуры на перенос энергии при радиационно-гетерогенных процессах в системе Al2+O3+H2O. Журнал химия высоких энергий, 1991, №2, т.52,с.105-109.

4. Гарибов А.А., Агаев Т.Н.,Касумов Р.Д Влияние содержания алюминия на радиацинно-каталитическую активность алюмосликата в процессе получения водорода из воды. // Химия высоких энергий, 1991, т.25, №5,с.409-413.

5. Гарибов А.А., Ходулев Л.Б., Агаев Т.Н., Велибекова Г.З., Джафаров Я.Д. Эффект радиации в гетерогенных процессах в контакте циркониевых материалов с водой.//Вопросы атомной науки и техники. Сер.Ядерная техника и технология, 1991, вып. 1, с.13-15.

6. Гарибов А.А.,Агаев Т.Н.,Велибекова Г.З., Джафаров Я.Д.Радиационно-гетерогенные процессы в контакте алюминия с водой.Вопросы атомной науки и техники. Ж. Химия высоких энергий, 1992, т.26, №2,с.235-238.

7. Гарибов А.А., Красноштанов В.Ф., Агаев Т.Н., Велибекова Г.З.Эффек радиации в геторогенных процессах в контакте циркония и сплава Zr+1%Nb с водой. //Химия высоких энергий, 1992,т.26, №3,с.13-15.

8. Garibov A.A., Agayev T.N., Velibekova G.Z. Effect of degree of order of silicon dioxide on localization processes of non-equilibrium charge carries under the influence of gamma-radiation; J.Radiation Physics and Chemistry, 1999,54,131-134.

9. Гарибов А.А., Эюбов. К.Т., Агаев Т.Н. Жидкофазный радиолиз систем вода -n- гексан.//Химия высоких энергий, 2004, т.38, №5, стр 334-336.

10. Agayev T.N., Gasimova U.M., Velibekova G.Z. Radiation-induced changes in stainless steel at long –therm irradiation.//J. High Temperature Corrosion, 2007, №3, p 311-314.

11. Агаев Т.Н. Эффект воздействия радиации на предварительно радиационно - окислительно обработанную нержавеющую сталь.//Металловедение и термическая обработка металлов, Москва, 2009,№ 1,с.49-52.

12. Агаев Т.Н. Вклад радиационно-гетерогенных процессов в водородную безопасность водоохлаждаемых ядерных реакторов//Вопросы Атомной Науки и Техники. Серия: «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение», 2009 №4. с.202-205.

13. Agayev T.N. Mathematical modeling of processes of radiolysis of water, hexane and water-hexane mixture //Вопросы Атомной Науки и Техники. 2013, №5. с.43-47.

14. Hashemi M.Y., Garibov A.A., Agayev T.N. Effect of gamma radiation on oxidation of electroless Ni-P deposited on stainless steel st. 304 //J. Surface Engineering and Applied Electrochemstry, 2014, №1,V50, p 38-42.

15. Ghahramani M.R., Garibov A.A., Agayev T.N. Production and qualityu control of radioactive yttrium microspheres for medical applications//J.Applied radiation and Isotopes, 2014, №1,V85, p 87-91.

16. Гарибов А.А., Агаев Т.Н., Г.Т. Иманова, С.З. Меликова, Н.Н. Гаджиева. Изучение радиационно-термического разложения воды на нано-ZrO2 методом ИК спектроскопии// Ж. Химия высоких энергий, 2014, №3, т.48, с.1-5.

17. Гарибов А.А., Агаев Т.Н. Радиационно-гетерогенные процессы в контакте нержавеющей стали с морской водой. // Ж. Физхикохимия поверхности и защита материалов, 2014, №4, т.50, с. 1-6. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Laboratoriya rəhbəri 
Xidməti tel. (+994 12) 5383224;

(+994 12) 5393389

Mobil tel. (+994 50) 3575153        
Ev tel. (+994 12) 5391426               
Faks (+994 12) 5398318                
Elektron poçtu agayevteymur@rambler.ru