Mahmudova Təranə Əliməmməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 24.02.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad03.00.02

Fizika

Opioid peptidlərinin fəza quruluşlarının nəzəri konformasiya analizi metodu ilə tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

43


15

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3 patent
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Günəş enerjisindən istifadə etməklə biokütlədən yüksək kalorili yanar qazların alınma prosesləri tədqiq edilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Газификация на солнечной энергоустановке твердого топлива. Рзаев П.Ф., Саламов О.М., Махмудова Т.А., Ахундов С.Я. Гелиотехника, 1, 1989, Изд-во «Наука» АН Уз. ССР, №1, ст.66-69

2. Гелиореактор. Рзаев П.Ф.,Саламов О.М., Ахундов С.Я., Махмудова Т.А., Мустафаева Р.М. Авторское свидетельство. СССР № 1563332 01.08.90 г. Не публ.

3. Подход к изучению природных пептидов от структуры к функции 1 Структурная организация опиоидного пептида Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-arg-Gly-Len и его искусственных аналогов. Попов Е.М., Махмудова Т.А., Ахмедов Н.А. Биорганическая химия, 1992, т.18, с.1454-1463

4. Установка для получения горючего газа. Саламов О.М., Мамедов В., Алекперов А., Махмудова Т.А., Авторское свидетельство, положительное решение от 29.06.92 г., № 4948120/04

5. Структурная организация риморфина и его синтетических аналогов. Махмудова Т.А., Ахмедов Н.А., Халилов Р.И., Зейналова Н.М. Биорганическая химия, 1995, т.21, №8, с.587-589

6. Production of Combustible Gas from Vegetative Mass with Application of Solar Energy. Shachbazov Sh.D., Efendieva N.G., Rzayev P.F., Mustafayeva R.M., Machmudova T.A. Hydrogen Materials Science and Chemistry of Metal Hydrides. Program of the 5th International Conference Katsivele, Yalta, Ukraine, September 02-08, 1997

7. İstilik və qaynar su təchizatı üçün avtomatlaşdırılmış günəş qurğusu. Salamov O.M., Mahmudova T.Ə., Məmmədov F.F., Mustafayeva R.M. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi. İxtira İ 2008 0053

8. Использование солнечной энергии в термохимических реакциях. Şahbazov Ş.D., Mustafayeva R.M., Mahmudova T.Ə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti, “Bərpa olunan enerji növlərindən istifadə olunma problemləri və perspektivləri” Beynəlxalq elmi-texniki konfransının materialları, 29-30 noyabr 2012, Bakı, Azərbaycan, c.33-35 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., B.Vahabzadə 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 50) 4314125
Ev tel. (+994 12) 5395894
Faks  
Elektron poçtu mahmudova.terane1963@mail.ru