Cabbarova Lalə Yusif qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. 
Təvəllüdü 07.03.1961
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu(indiki ADNA), “Neft və qazın kimyəvi emalı texnologiyası” fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

01.04.24
 
Radiasiya materialşunaslığı

Bitum süxurlarının radiasiya-termiki çevrilmələri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

34

 

8

 

18

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1) Azərbaycanın neft-bitum süxürlarının radiasiya-termiki çevrilmələrinin kinetika və mexanizminin tədqiqi

2) Neft-bitumlu süxurlardan alınmış sintetik neftin radiasiya-kimyəvi çevrilmələri və radiasiya stabilliyinin tədqiqi

3) Ağır neftlərdən alınmış yağ fraksiyasının radiasiya stabilliyinin tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları 1. Radiation-thermal refining of organic parts of oil-bituminous rocks. Radiation Safety Problems in the Caspian Region. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Nethrlands. 2004., p.141-146

2. Radiation thermal refining of oil-bituminous rocks. Journal of Radioanalitical and Nuclear Chemistry, Vol. 262, №2 (2004). Akademiai Kiado,Budapest.p. 509-511

3. Надтепловые эффекты при радиационно термическом превращении битуминозной породы. Журнал « Химические проблемы»2007, №1, с.89-91.

4. Процессы превращения битуминозных пород при радиационно-термическом воздействии. Журнал « Химические проблемы»2007, №1,с.132-135.

5. Нефтебитуминозные породы-альтернативный источник энергии. Азербайджанский Химический журнал №3 ,2008 г. С. 125-129.

6. Радиационно-химические превращения синтетической нефти из нефтебитуминозной породы. Журнал «Азербайджанское Нефтяное хозяйство» 2011, №10, с.62-66

7. Исследование радиационно-химического превращения синтетической нефти из нефтебитуминозной породы. Журнал «ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ», Москва, Россия, № 6, 2013г.,с.301-307

8. A Study of Radiation_Chemical Conversion of Synthetic Oil Derived from Oil–Bitumen Rock J. RADIATION CHEMISTRI Москва, 2013, Vol. 47, No. 6, pp. 449–455

9. Воздействие ионизирующего излучения на масляные фракции тяжелых битуминозных нефтей Журнал « ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ», Москва, Россия, № 7, 2014г.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394113
Mobil tel. (+994 50) 6108086
Ev tel. (+994 12) 3759318
Faks (+994 12) 5394113
Elektron poçtu clala@mail.ru