Eyubova Nəzifə Abdulla qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu, Dağkəsəmənli kəndi
Təvəllüdü 18 dekabr 1935
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya  üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

  

002

Qeyri-üzvü kimya

Kalsium, Maqnezium və ikiqat boratlarda dehidratasiya prosesinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

70

 

30

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı


4

Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq kompleks fiziki-kimyəvi analizin nəticələrinə əsasən (TlInSe2)1-x(TlGaTe2)x (x = 0; 0,1; 0,2 və x = 0,8; 0,9; 1) sisteminin hal diaqramı müəyyən edilmişdir. Hər iki tərəfdən x=0,2 olduqda məhdud həll olma mövcuddur.
Elmi əsərlərinin adları 1. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, Эюбова Н.А, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Суперионная проводимость в кристаллах TlGaTe2. XXII Международная научная конфренця «Релаксационные явления в твердых телах» г. Воронеж, Россия, 14-17, сентября 2010, с.52

2. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, Эюбова Н.А, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Влияние γ-облучения на релаксационные процессы в кристаллах TlGaTe2. Beynəlxalq Konfrans «Nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi». 8-10 Noyabr 2010, Bakı, Azərbaycan, s.80.

3. Н.A. Алиева, А.И. Наджафов, Т.Г. Мамедов, Н А. Эюбова. Особенности химического взаимодействия в системе TlInSe2- TlGaTe2. Azərbaycan Milli Elimlər Akademiyasının Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, fizika və astranomiya 2013, №5, s.41-48.

4. А.А. Гарибов, Р.Н. Мехтиева, Н А. Эюбова, М.Н. Мирзоев, Н.Н. Гаджиева. Исследование уранилортосиликатов методами ИК- спектроскопии и дериватографие. Журнал Вопросы атомной науки и техники, 2012, №2 (78), с.134-138.

5. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, Эюбова Н.А, И.И Асланов, Ф.Т. Салманов, С.Ф. Самедов, А.П. Абдуллаев. Влияние изовалентного замещения и γ-облучения на фазовые переходы кристаллов TlIn1-xCrxS2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin prespektivləri. Respublika Konfransı. 1-2 İyun 2011, Azərbaycan, Bakı, s.64-66.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, AZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 5383224 
Mobil tel. (+994 50) 4878278
Ev tel. (+994 12) 5381480
Faks  
Elektron poçtu nezife-1935@rambler.ru