Məmmədov Müslüm Əhməd oğlu

 

Anadan olduğu yer Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan Respublikası) Göyçə mahalı (indiki Vardenis rayonu) Sarıyaqub kəndi
Təvəllüdü 01.10.1964
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU (indiki BDU)
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

22.25.01

Radiasiya materialşünaslığı

γ-şüaların heksaqonal modifikasiyalı TlInS2 monokristallarının elektrik və fotoelektrik xassələrinə təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri TlInS2 monokristallarının heksaqonal modifikasiyasının elektrik və fotoelektrik xassələri öyrənilmiş, bu kristallarda çevirmə effekti aşkar edilmiş, γ-şüaların bu kristalların elektrik və fotoelektrik xassələrinə təsiri araşdırılmışdır. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Электрические свойства соединения ТlInS2 гексагональной модификации. AMEA, XƏBƏRLƏR, №2, 2005, s. 120- 122.

2. Эффект переключения в монокристаллах ТlInS2 облученных γ-квантами. AMEA, XƏBƏRLƏR, с.ХХVII, №2, 2008, s. 64-68.

3. Влияние γ-излучения на электропроводность кристаллов ТlInS2 гексагональной модификации. AMEA, XƏBƏRLƏR,с. ХХIХ, №2, 2009, s. 70-75

4. Анизотропия электропроводности в облученных кристаллах ТlInS2. Электронная обработка материалов, 2010, №2, с.77-79.

5. Влияние вакансий серы на фотопроводимость гексагональных кристаллов TlInS2. AMEA, XƏBƏRLƏR, с. ХХХII, №5, 2011, s.93-97.

6. Pадиационно- стимулированные процессы в облученных кристаллах ТlInS2. гексагональной модификации. «Известия ВУЗ-ов России» 2011, №10, 923-926.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  TQDK-da fizika fənni üzrə ekspert
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4383224
Mobil tel. (+994 50) 6343738
Ev tel. (+994 12) 5613472
Faks  
Elektron poçtu muslum.m@mail.ru