Mehrabova Mətanət Əhməd qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 28.04.1964
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi
Elmi dərəcəsi Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

01.04.27

Bərk cisimlər fizikası

Yarımmaqnit yarımkeçiricilər və onların ölçüyə görə kvantlanmış lövhələrində zonalararası Faradey effekti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110

 

65

                                                                                   

42
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri PbMnTe və CdMnTe yarımmaqnit yarımkeçiriciləri və onların nazik lövhələrinin electron quruluşu, hal sıxlığı, Faradey effekti, defect əmələgəlmə enerjisinin tədqiqi.

Defektli AIIIBVI yarımkeçiricilərində defektlərin əmələgəlmə mexanizminin və electron strukturunun tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları 1. Askerov B.M., Ismailov T.H., Mehrabova M.A. Interband Faraday rotation in semimagnetic semiconductors. Phisica status solidi (b), 1991, v.163, p.k117-k121.

2. Jаhаngirli Z.А., Меhrаbоvа М.А. Calculation of electronic structure vacancies GaSe with the method of Green function. Transitions of High School, Physics, Tоmsк, №11, p.8-12, 2006, http://www.infomag.ru/journals/j063r/27274.html

3. Mehrabova М.А. Detectors in Barrier Structures of Metal-Lamellar Semiconductors. Key Engineering Materials, ISSN: 1662-9795, v.464, 2010, p.1-10, Trans Tech Publications, Switzerland, http://www.scientific.net/KEM.446.1

4. Меhrаbоvа М.А. Thermodynamic and electronic properties two-dimensional electron gas with heating. «Alternative energetics and ecology», ISSN 1608-8298, 2010, №6, p.130-135, http://isjaee.hydrogen.ru/?pid=1829

5. M.A.Mehrabova, The modeling of calculations of thermodynamic and electronic parameters of hot electrons in a quantum well, International Journal of Energy, NAUN, ISSN: 1998-4316, issue 4, vol. 4, 2010, p.63-70, http://www.naun.org/multimedia/NAUN/energy/2010.htm, http://www.naun.org/journals/energy/2010.htm, http://www.naun.org/journals/energy/20-342.pdf

6. М.А. Mehrabova, R.S.Madatov, Calculation of electronic structure of vacancies and their compensated states in semiconductors А3В6 , Semiconductors, Russian, ISSN: 0015-3222, 2011, v.45, №8, р.1031-1037, http://journals.ioffe.ru/ftp/2011/08/page-1031.html.ru vol.45, №8, 2011, p.998-1005,

7. Madatov R.S., Najafov A.I., Tagiyev T.B., Mehrabova M.A., Gazanfarov M.P. The impact of ionizing radiation on the mechanism of current transition in TlInSe2 monocrystals. Physics of solid state. ISSN: 0367-3294 , 2011, v.45, №11, р. 2097-2101, http://journals.ioffe.ru/ftt/2011/11/page-2097.html.ru

8. M.A.Mehrabova, I.R.Nuriyev, T.G.Ismayilov, Photo- and electroluminescence properties of Pb1-xMnxTe (Se,S) thin films, International Journal of Systems Applications, Engineering And NAUN, ISSN: 2074-1308, Issue 1, v.6, 2012, p.130-136 , http://www.universitypress.org.uk/journals/saed/

9. M.A.Mehrabova, I.R.Nuriyev, Influence of ionizing radiation on crystal structure and electrophysical properties of Pb1-XMnXTe(Se) thin films, INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT, NAUN, ISSN: 2308-1007, Issue 6, Volume 6, 2012, p.549-556, http://www.naun.org/wseas/cms.action?id=3044 http://www.naun.org/multimedia/NAUN/energyenvironment/16-545.pdf 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Ekologiya və İnsan Təhlükəsizliyi Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının akademiki

2. Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professor

3. Texnologiyaların Commersalizasiyası üzrə baş mütəxəssis

4. Dünya Elm və Mühəndislik Akademiyası və Cəmiyyətinin üzvü

5. ABŞ-ın “Science Publishing Group”-a daxil olan 3 jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdwr:

1) American Journal of Physics and Applications, ISSN:2330-4286 (Print), ISSN:2330-4308 (Online), http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=622

2) American Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ISSN:2331-0685 (Print), ISSN:2331-0693 (Online), http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=226

3) International Journal of Materials Science and Applications, ISSN:2327-2635 (Print), ISSN:2327-2643 (Online), http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/editorialboard.aspx?journalid=123

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları 1. XXI əsrin gənc alimi diplomu

2. Bakı Dövlət Universitetinin Gənc İstedadlar Liseyinin fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Şöbə müdiri, aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 50) 7318177
Ev tel. (+994 12) 4325187
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu mehrabova@mail.ru