Şamilov Elşən Nurəddin oğlu

 

Anadan olduğu yer Ermənistan Respublikası, Vardenis rayonu Qoşabulaq kəndi
Təvəllüdü 20.11.1960
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

24.26.01

Ekologiya


Bəzi bitki ekstraktları və dəmir komplekslərinin radioprotektor xassələrinin öyrənilməsi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

99

 

47

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bitki mənşəli fizioloji fəal maddələr – qoz ekstraktı, zəfəran, boymadərən, gülümbahar, dazıotu, rutinin dəmir kompleksi və müxtəlif bitki yığımı ekstraktlarının radiasiya təsirinə məruz qalmış bitki və heyvan orqanizmlərində radiasiyadan qoruyucu təsirləri öyrənilmiş, profilaktika məqsədilə onlardan əlverişsiz mühitdə yaşayan insanların istifadəsi mümkün hesab edilmişdir.

Radiasiyanın, texnogen çirklənmənin bəzi kənd təsərüfatı bitkilərinə təsiri və bioloji üsullarla çirklənmiş torpaqların sağlamlaşdırılması metodlarının işlənməsi ilə məşğul olur.

Elmi əsərlərinin adları 1. E.N.Şamilov. Dəmir komplekslərinin antioksidant, radioprotektor və antibakterial təsirlərinin öyrənilməsi. AMEA-nın xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası,2006,№.3-4səh.178-183

2. E.N.Şamilov. Boymadərən ekstraktlarinin radioprotektor təsiri. AMEA-nın Xəbərləri (biologiya elmləri) c.64, №5-6: səh. 175-178 (2008)

3. А.А.Рзаев, Э.Н.Шамилов, А.С.Абдуллаев, Н.И.Касумова, Г.Н.Кулиев, Э.Т.Мамедрзаева, А.Г.Газыев, И.В.Азизов. Цитогенетические изменения облученных крыс под воздействием растительных биокомплексов. Известия Академии Наук Грузии, Биологическая серия А, том 35, Тбилиси 2009, стр.393-401.

4. Шамилов Э.Н., Абдуллаев А.С., Рзаева И.А., Азизов И.В. Влияние комплексов железа на формирование фотосинтетического аппарата и выхода генетических изменений у гамма облученных семян пшеницы. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medecine. – 2010. – Vol. 18. N2. – P. 90-95.

5. Mamedov, N.A., Rzayev, A.A., Shamilov, E.N., Abdullaev, A.S., Rzayeva, I.A., Gasimova, N.I., Guliev, G.N. and Craker, L.E. Radioprotective activity of some medicinal plant extracts. Acta Hort. (ISHS) 2011. 925: p.315-320 http://www.actahort.org/books/925/925_46.htm.

6. Э.Н. Шамилов, А.С. Абдуллаев, И.А. Рзаева, Г.Н. Кулиев, Н.И. Касумова, Э.T. Мамедрзаева, И.В. Азизов. Исследавание радиозащитного эффекта экстракта Crocus sativus L. "Вıснıк Украıнського товариства Генетикıв и селекцıонерıв" Том 10 №1.2012. стр. 95-99.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

2. Ukrayna Genetiklər və Seleksiyaçılar Cəmiyyətinin üzvü

3. Ukrayna Radiobioloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Yerli və beynəlxalq elmi layihələrdə iştirak edir.
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5102681
Mobil tel. (+994 55) 7840378
Ev tel. (+994 12) 5134805
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu elshanshamil@gmail.com