Abdullayev Elşad Tofiq oğlu

 

Anadan olduğu yer Qəbələ rayonu, Bum qəsəbəsi
Təvəllüdü 20.10.1981
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

02.00.09

Yüksək Enerjilər Kimyası


Politsiklik Aromatik Karbohidrogenlər və fenolun duru sulu məhlullarının radiolizinin kinetik qanunauyğunluqları və mexanizmi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

13 məqalə və 19 tezis

 

1 məqalə və 4 tezis

 


1 məqalə

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Davamlı üzvi çirkləndiricilərin (politsiklik aromatik karbohidrogenlər, polixlorbifenillər, fenol) müxtəlif mühitlərdə radiolitik çevrilmə qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi.
Elmi əsərlərinin adları 1. The radiation-chemical decomposition of phenanthrene in aqueous solutions. E.T. Abdullayev, N.A. Ibadov, B.A. Suleymanov, M.Ə. Qurbanov. Azərbaycan Kimya Jurnalı, Bakı 2007, №3

2. Suyun fenoldan radiolitik təmizlənməsinin kinetikası. E.T. Abdullayev, N.Ə. İbadov, B.A. Süleymanov, M.Ə. Qurbanov, Ş.M. Şəfiyeva. Azərbaycan Ali Texniki məktəblərinin xəbərləri, №2, Bakı, 2008.

3. Радиолитическое разложение полиароматических углеводородов в органических растворителях. Н.А. Ибадов, Б.А. Сулейманов, М.А. Курбанов, Э.Т. Абдуллаев, Д.Р. Аббасова. Альтернативная энергетика и экология. Москва 2009, №5.

4. Fenol su sisteminin radioliz prosesinin modelləşdirilməsi. Qurbanov M.Ə., Abdullayev E.T., Əhmədli Q.M., Kimya problemləri, №2, Bakı 2011.

5. Transformator yağlarında polixlorbifenillərin miqdarının xromatoqrafik təyini. M.Ə. Qurbanov, E.T. Abdullayev, Ə.H. Qurbanov. Kimya problemləri, №1, Bakı 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti Qafqaz Universiteti (2013-cü ildən)
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5383224
Mobil tel. (+994 77) 2717100
Ev tel. (+994 12) 4309409
Faks (+994 12) 5398318
Elektron poçtu elsad_abdullayev@hotmail.com