Orucova Cəmalə Rafiq qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonu, Quycaq k. 
Təvəllüdü 06.09.1980
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2406.01

Biofizika

Yüksək təbii fon şəraitində radionuklidlərin toplanması və torpaq-bitki örtüyündə onların miqrasiya xüsusiyyətlərinin tədqiqi
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

48

 

18

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Təbii radiasiya fonu ilə müqayisədə yüksək radioaktivliklə xarakterizə olunan lokal çirklənmə zonalarından birinin – Romanı yod zavodunun istehsalat ərazisinin radioekoloji vəziyyətini hər tərəfli tədqiq edərək, ərazini çirkləndirən radionuklidlərin (K-40, Ra-226, Th-232) torpaq profilləri üzrə paylanma xüsusiyyətlərini və torpaq-bitki örtüyündə onların miqrasiya qanunauyğunluqlarını öyrənmişəm. Apardığım bu tədqiqatların nəticələrindən 2008-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişəm.

Hal-hazırda laboratoriyanın elmi istiqamətinə uyğun olaraq, toxumları müxtəlif dozalarda şüalandırılmış çoxlu sayda tərəvəz bitkiləri üzərində tədqiqatlar aparılması işlərini yerinə yetirirəm. Bundan başqa, 2011-ci il üçün Gənc Alim və Mütəxəssislərin Müsabiqəsinin (EİF/GAM-1-2011-2(4)) qalibi olmuş layihənin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə radiasiyanın xroniki təsiri şəraitində formalaşmış yabanı ot bitkilərində bəzi bioloji aktiv maddələrin (antosian, karotinoid, flavanoid) sintezinə və antioksidant müdafiə sisteminin elementlərinin (katalaza, peroksidaza, SOD fermentlərinin) aktivliyinə ionlaşdırıcı şüalanmanın təsirini öyrənməklə məşğulam.

Elmi əsərlərinin adları 1. Дж. Р.  Оруджева, Э. С. Джафаров.  Некоторые особенности распределения природных радионуклидов в разных органах растений, произрастающих в зоне повышенного радиационного фона. Радиационная биология и радиоэкология, 2007, т.47, №2, с.241-246

2. J.Orujova, E. Dzhafarov. Seasonal change of photosynthetic pigments number in Alhagi pseudalhagi leaves formed in conditions of high radiation background. SJYR Transaction on Agri Science, Iran, v.5, №1, 2008, p. 11-15.

3. J.Orujova, E. Dzhafarov. Research of seasonal changes of natural radionuclides, accumulation in plants. RADIOPROTECTION ( Paris), VOL. 43, № 5 (2008), p.211

4. Э.С.Джафаров, А.К. Джафарлы, Дж.R.Оруджева, Г.Г. Бабаев. Влияние повышенного радиационного фона на содержание фотосинтетических пигментов в листьях дикорастущих растений на территории Бакинского завода по производству йода. Вестник Украинского общества генетиков и селекционеров, 2012, том 10, №2, стр. 224-234

5. Э.С. Джафаров, Г.А. Годжаева , Г.Г. Бабаев, Дж.Р. Оруджева. Изменение содержания флавоноидов , каротиноидов и антоцианов ALHAGI PSEUDALHAGI (BIEB.) в условиях хронического облучения природных радионуклидов. Вестник Украинского общества генетиков и селекционеров, 2012, том 10, №2, стр. 214-223

6. Э.С.Джафаров, Г.А.Годжаева, Дж.Р. Оруджева А.К.Джафарлы. Изменение содержания отдельных элементовантиоксидантной системы защиты Alhagi Pseudalhagi (Bieb) в условиях хронического гамма-облучения. Вопросы радиационной безопасности, 2013, №3,  с. 12-24
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   

Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Texniki Universiteti 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5102681
Mobil tel. (+994 55) 7446639
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu jamala.orujova@gmail.com