Nəsirova Xalidə Yadulla qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 29.07.1946  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı
02.00.13


Neftin kimyası və neft-kimyavi sintez.

İkiqat əlaqələr ilə qoşulmuş alkoksi aromatik dien karbohidrogenlərin alkinilləşdirməsinin öyrənilməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

62

 

20

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 13 
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Использование витаминно-минеральных комплексов в качестве биодобавок к табачной массе и фильтрам сигарет для каталитического окисления и адсорбции канцерогенных компонентов табачного дыма. .Журнал Химических проблем.№2 , 2005, с.33-37

2. Получение водорода в комбинированном фото-радиационно термическом цикле.

3.Каталитическая активность ВМК в окислении канцерогенных смол –дегтя табачного дыма. Журнал Химических проблем №2 , 2006, с. 276-279, Доклады АН Азерб .Том LXİ, № 3 , 2005, с.78-83

4. Патент İ 2005 0045 Азербайджанской республики по заявке 20030049 от 10,03,2003

5. Патент İ 2005 0234 Азербайджанской республики по заявке 20050234 от 14.10.2005

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  Xalq yaradıcılığı
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı Elmi İşçi
Xidməti tel. (+994 12 ) 4383224
Mobil tel. (+994 50) 4073792
Ev tel. (+994 12) 4921249
Faks  
Elektron poçtu qurama@rambler.ru