Kərimov Valeh Kərim oglu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağstafa rayonu, Pirli kəndı
Təvəllüdü 06.12.1935
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

05.17.14

Materialların kimyəvi müqaviməti və korroziyadan qorunması

Nüvə şüaları və neft məhsullarının birlikdə radiasiya -kimyəvi aparatqayırmada istifadə olunan poladların korroziyadavamlığına təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

65

31

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 18
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Siqaret tüstüsünün qətrandan və nikotindən təmizlənməsi

2. Radioaktiv polimerləşməsi sahəsində tədqiqat işləri

3. Suyun radiolizi

Elmi əsərlərinin adları 1. Гетерогенный радиолиз паров воды в присутствии цеолитсодержащих катализаторов. Химия высоких энергий т.15, №2 1981

2. Об эффективности передачи энергии при гетерогенном радиолизе воды. Химия высоких энергий. Т.16, 1982. № 2

3. Закономерности радиолиза СО2 , адсорбированной на катализаторе Цеокар-2.Химия высоких энергий, т. 16, № 2, 1982

4. Патент İ 2008 0022. Tütün tüstüsündə nikotinin və qətranların migdarlarının azaldılması üsulu.

5. Патент İ 2006 0093. Tütün tüstüsü üçün filtrin hazırlanması üsulu

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 1. Şəmkir rayonu orta məktəb–fizika müəllimi
2. Azerbaycan Texniki Universitet
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA fəxri fərman 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutuAZ1143, B.Vahabzadə küç., 9, Bakı şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 4383224
Mobil tel. (+994 50) 5620064
Ev tel. (+994 12) 5681515
Faks  
Elektron poçtu valeh–kerimov@rambler.ru