Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

 

Anadan olduğu yer Qazaxıstan Respublikası, Turqay vilayəti, Arkalık şəh.   
Təvəllüdü 19.07.1975
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi 1992-1997 – Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsi, mühəndis-geoloq

2003-2008 – Azərbaycan Dillər Universiteti, Filologiya fakültəsi, İngilis dili müəllimi

2008-2011 – AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun doktoranturası

Elmi dərəcəsi Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2521.01

Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Hövzə modelləşdirilməsi texnologiyası əsasında Bakı arxipelaqının karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Müəllif tərəfindən yaradılmış geoloji, geofiziki, termobarik və geokimyəvi elektron məlumat bazası əsasında Bakı arxipelaqı neft və qaz rezervuarlarının 3D və karbohidrogen sistemlərinin 2D modellərinin qurulması və karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsi.

Hövzə modelləşdirilməsinin nəticələri əsasında Bakı arxipelaqında flüid generaqsiya intervalının təyin olunması; eosen, oliqosen-miosen və alt pliosen çöküntülərində karbohidrogenlərin genereqasiya ocaqlarının aşkar edilməsi və onların zaman və məkanca təkamülünün analizi; neft-qaz ana süxurlarının generasiya potensialının realizə dərəcəsinin qiymətləndirilməsi.

3D struktur, litofasial və petrofiziki modelləşdirilməsi əsasında Bakı arxipelaqında Məhsuldar Qatın kollektor süxurlarının xüsusiyyətlərinin dəyişmə qanunauyğunluqlarının aşkar olunması.

2D və 3D hövzə modelləşdirilməsi əsasında Bakı arxipelaqının dərinə gömülmüş çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivlərinin qiymətləndirilməsi və perspektivlik dərəcəsinə görə zonalara ayrılması.

Elmi əsərlərinin adları 1. Miri-zade S.A., Movsumova U.A., Huseynova Sh.M. 3D geological model of the Baku Archipelago, Azerbaijan / AAPG European Region Annual Conference “Exploration in the Black Sea and Caspian Regions”. Kiev, Ukraine, October 17-19, 2010

2. Mirizade S.A., Movsumova U.A., Huseynova S.M. The 3D Petrophysical Model of the onshore-to-offshore zone of the western flank of the South Caspian Basin / 73rd EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011. Vienna, Austria, 23-26 May 2011

3. Mirizade S.A., Huseynova Sh.M., Movsumova U.M. Investigation of the reservoir properties variation of productive series within the transition zone of the western flank of the south Caspian basin (Application of 3D modeling) // Azerbaijan geologist , 2013, №17, pp. 42-48

4. Huseynova Sh.M. Features of HC generation and migration in the northern part of Baku Archipelago (South Caspian Basin) based on the results of basin modeling / AAPG European Region International Conference “Exploration in the Black Sea and Caspian Regions. Tbilisi, Georgia, 26-27 September 2013, p. 23

5. Гусейнова Ш.М. Трехмерная литофациальная модель северной части Бакинского архипелага // Azərbaycan Neft Təsərrüfatı, 2013, №5, с. 66-72

6. Гусейнова Ш.М. 3D геологическое моделирование в GOCAD (на примере месторождений Бакинского Архипелага) // Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri, 2013, №3, с. 32-38

7. Гусейнова Ш.М. О геологических особенностях и перспективах нефтегазоносности месторождения 8 Марта. Bakı Universitetinin xəbərləri, 2014, №2, s. 123-132

8. Huseynov D.A., Huseynova Sh.M. HC Generation and Migration at the western flank of South Caspian Basin - results of basin modeling / 76th EAGE Conference & Exhibition 2014. Amsterdam RAI, The Netherlands, 16-19 June 2014

9. Гусейнов Д.А., Мири-заде С.А., Гусейнова Ш.М. Особенности распространения и свойства коллекторов нефти и газа северо-западного борта Южно-Каспийского бассейна // Геология нефти и газа, 2015, №2, с. 55-66

10. Гусейнова Ш.М. Моделирование геотермических условий Бакинского архипелага Azərbaycan geoloqu, 2015, №19, s. 29-37

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  EAGE

AAPG

ASPG

Pedaqoji fəaliyyəti 2013 – dən Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin “Ümumi və tarixi geologiya” kafedrasında saat hesabı qaydada müəllim

2014-2016 – Bakı Ali Neft Məktəbinin “Neft və qaz mühəndisliyi” kafedrasında müqavilə əsasında müəllim

Digər fəaliyyəti  “Azərbaycan Geoloqu” elmi jurnalın məsul katibi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Elmi katib 
Xidməti tel. (+994 12) 4936751  
Mobil tel. (+994 50) 3705453
Ev tel. (+994 12) 5709570 
Faks (+994 12) 4936789
Elektron poçtu huseynova_shalala@yahoo.com