Atakişiyeva Yamən Yusif qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ucar şəhəri
Təvəllüdü 02.01.1955
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2414.01

Mikrobiologiya                                         

Clostridium thermocellum: fizioloji xarakteristikası və etanola davamlı variantların alınması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78


25


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri Sellüloza parçalayan anaerob termofil Clostridium thermocellum bakteriyalarının etanola davamlı mutantları alınmışdır.Yeni biosurfactant/emulqator produsentləri ayrılmış və tədqiq edilmişdir.

Lipogen, eyni zamanda yüksək doymamış yağ turşuları sintez edən göbələk ştamları ayrılmış və öyrənilmişdir.

Azərbaycanın müxtəlif torpaq tiplərində yayılmış mikroorqanizmlərdə fitohormon sintezi tədqiq edilmişdir.

Lənkəran iqtisadi rayonunda fitopatogen mikroorqanizmlərin yayılması öyrənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

Atakişiyeva Y.Y., Qasemi M.B., 

Pythium irregulare-nin

yüksək doymamış yağ turşuları produksiyasına qida mühitinin və karbon-azot nisbətinin təsiri/AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi Əsərləri Bakı, «ELM», 2012, c.67,  №1.

Atakişiyeva Y.Y., Qasemi M.B. İki neft parçalayan göbələk C 

ephalosporium humicola və Mucor clobosus-un

lipid sintezi/ Moskva Ətrafı Dövlət Universitetinin Xəbərləri “Təbiət Elmləri” seriyası, 2012, №1.

Qasemi M.B., Atakişiyeva Y.Y., Rədjəbəlizadə K.Oomiset

Pythium irregulare LX-n araxidon və eykozapentaen turşuları produksiyası üçün becərilmə  temperaturunun optimallaşdırılması/ Baytarlıq xəbərləri J.,2012, c.11, № 23.

Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İmanova İ.M. / Lənkəran iqtisadi rayonunda badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilərdə yayılmış mikrob mənşəli xəstəliklər/AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi Əsərləri Bakı, «ELM», 2013, c.11,  №2.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mikrobilogiya İnstitutu, Bakı ş., Badamdar şossesi 40, AZ1073 
Vəzifəsi Laboratoriya müdiri
Xidməti tel. (+99412)5024470
Mobil tel. (+99450)3616162
Ev tel. (+99412)4364451
Faks (+99412)5024470
Elektron poçtu

y.atakishiyeva@mail.ru