Babayeva Şəhla Adil qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 02.05.1959 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, 1978-1983 
Elmi dərəcəsi Biologiya uzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2414.01

“Mikrobiologiya”

“Ksilotrof makromisetlərin sintez etdiyi proteolitik fermentlərin bəzi xüsusiyyətləri”

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

11 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Bazidili göbələklərin proteolitik ferment sisteminin tipinin və sintezinin təbiətinin müəyyənləşdirmiş, prosesin intensiv getməsi üçün optimal şərait müəyyən etmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Babayeva Ş.A., Qəhrəmanova F.X., Muradov P.Z/ Oksidləşdirici fermentlərin aktiv produsentlərinin və ferment preparatlarının alınması üçün iş planının hazırlanması / AMEA, Mikrobiologiya İnst.elmi əsərləri, c. IX, 2011
  2. Babayeva Ş.A., Həsənov V.Y., Əliyev F.T./ Makromisetlərin bioloji aktiv maddələrin produsentləri kimi istifadəsinin perspektivləri/ AMEA, Mikrobiologiya İnst.elmi əsərləri, c.X, 2012
  3. Babayeva Ş.A., Qəhrəmanova F.X., Muradov P.Z/Azerbaycanın meşə ekosistemlərində yayılan ksilotrof makromisetlərin qorunmağa ehtiyacı olan növləri/ AMEA, Mikrobiologiya İnst.elmi əsərləri, XI c., 2013
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA, Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı, Badamdar şosesi 40 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+99412)5024470 
Mobil tel. (+99450)3186893 
Ev tel. (+99412)5946960 
Faks (+99412)5024470 
Elektron poçtu babayevashahla@hotmail.com