Mahmudov Nəsimi Aydın oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Kəlbəcər rayonu 
Təvəllüdü 14.12.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2430.01

Mikologiya

Muğan zonasının mikobiotası və onun pathogen nümayəndələrinin tədqiqi

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14 məqalə və 1 metodiki göstəriş  

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın təbiətinə xas patogen göbələkləri tədqiq edildi və Muğan zonasınin tədqiqi zamani  mikobiota üçün yeni olan 8 patogen göbələk növü  aşkarlanmışdır.

 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Mahmudov N.A., İbrahimov A.Ş.// Azərbycanda şaftalı bitkisinin xəstəlikləri// Rusiya Elmlər Akademiyası,Mikologiya və fitopatologiya, c.38,2004
  2. Mahmudov N.A., Qəhrəmanova F.X., Əliyev İ.Ə.//Azərbaycan Respublikasının bəzi meşə və aqrofitosenozlarında ksilotrof göbələklərin biotası// Mikrobiologiya İnst.elmi əsərləri, c.6., 2008, Bakı
  3. Mahmudov N.A., Xəlilova V.C.//Bitki tullantıları, onların tərkibi və ümumi xarakteristikası// Mikrobiologiya İnst.elmi əsərləri, c.11., 2013, Bakı
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 16 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Kəlbəcər rayon, 126 saylı tam orta məktəbi 
Vəzifəsi Kimya-biologiya müəllimi 
Xidməti tel. (+99412)5024470 
Mobil tel. (+99450)6132901 
Ev tel. (+99412)4066759 
Faks (+99412)5024470 
Elektron poçtu