Həsənova Leyla Sədrə qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı ş. 
Təvəllüdü 10.03.1971 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

2414.01Mikrobiologiya Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında denitrifikasiya proseslərinin xüsusiyyətləri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1. Həsənova L.S., Axundova E.Z.  Neftlə çirklənmənin torpaq NO3- NO2- və  N2O-reduktazalarının aktivliyinə təsiri . AMEA-nın Mikrobiologiya institutunun elmi əsərlər toplusu. Bakı, Elm. 2003.
  2. Həsənova L.S., Axundova E.Z. Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarından ayrılmış denitratlaşdırıcı bakteriya kulturalarında heksadekan metabolizminə oksigenin təsiri. Botanika İnstitutunun Elmi əsərləri. Cild 25, 2004.
  3. Muradov P.Z., Səfərəliyeva E., Həsənova L.S. Mikoloji göstəricilərə əsasən torpağın vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. Mikrobioloqların V qurultayı. Daşkənd. 2012.
 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il 
Digər fəaliyyəti  ASPİ Consulting 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

AZ 1073.Bakı, Badamdar şossesi 40 
Vəzifəsi Elmi işci 
Xidməti tel. (+99412)5024359 
Mobil tel. (+99450)3554020 
Ev tel. (+99412)5971060 
Faks (+99412)5024470 
Elektron poçtu microbiologyst@gmail.com