İsayeva Könül Xudadat qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 01.02.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Tibb Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2414.01

“Mikrobiologiya”                                           

Təbii və antropogen torpaqlarda yayılmış mikroorqanizmlərdə bitki hormonları sintezi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın müxtəlif torpaq tiplərində yayılmış mikroorqanizmlərdə fitohormon sintezi tədqiq edilmişdir.

Lənkəran iqtisadi rayonunda fitopatogen mikroorqanizmlərin yayılması öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

  1. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., Veliyev M.H., Bektaşi N.R. Mikromisetlərdə hibberellin sintezinin tədqiqi / AMEA Xəbərlər, 2009, сild 64, № 3-4, s. 117-121
  2. İsayeva K.X. Karbohidrogen oksidləşdirən bakteriyaların hibberellin və hibberellinə bənzər birləşmələr sintezi / Moskva Ətrafı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, “Təbiət elmləri” seriyası, 2009, №4, s.96-101
  3. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İmanova İ.M. Lənkəran iqtisadi rayonunda xaççiçəklilər və qabaqkimilər fəsiləsindən olan mədəni bitkilərdə göbələk və bakterioloji xəstəliklərin yayılması/ AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, “Elm”, сild X, №2, 2012, s.177-181
  4. Atakişiyeva Y.Y., İsayeva K.X., İmanova İ.M. Lənkəran iqtisadi rayonunda badımcançiçəklilər fəsiləsindən olan bitkilərdə yayılmiş mikrob mənşəli xəstəliklər / AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, “Elm”, 2013, сild XI, №2, s. 56-60  
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Mikrobiologiya İnstitutu, Patamdar şossesi, 40, Bakı, Azərbaycan, AZ 1073 
Vəzifəsi Baş elmi işçi 
Xidməti tel. (+99412)5024470 
Mobil tel. (+99450)4119620 
Ev tel. (+99412)4489620 
Faks (+99412)5024470 
Elektron poçtu konul_74@mail.ru