Əhmədova İradə Cəmil qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı 
Təvəllüdü 12 aprel 1966-cı il 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2414.01

Mikrobiologiya

Ağac çürüdən bazidili göbələklərin ksilanaza aktivliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  А.с. №4942939-23, СССР 1992 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Aparılan tədqiqatlar nəticəsində ağacçürüdən bazidili göbələklər ştammlarının ksilanolitik aktivliyi öyrənilmişdir. Bazidili göbələklərin molekulyar xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, C.pubescens 82 göbələyi yüksək temperature və turşuluğa davamlı  olan ksilanaza fermenti ilə xarakterizə olunur. 

Elmi əsərlərinin adları

Əhmədova İ.D., Qənbərov X.Q., Abışev R.A. Mühitin pH-nın Ganoderma cinsinə aid ağacparçalayan bazidiomisetlər tərəfindən  hüceyrəxarici fermentlərin sintezinə təsiri. VII Beyn.Konf. Materialları. Minsk, 2010.

Əhmədova İ.D., Qənbərov X.Q. Azərb. Respublikası, Bakı şəhərinin antropogen ərazilərinin ksilotrof göbələkləri. Beyn.Konf. Materialları. Perm. 2011

Əhmədova İ.D., Qənbərov X.Q. Pleurotus ostreatus ştammlarının və Trichoderma cinsi göbələklərinin birgə kultivasiyası zamanı qarşılıqlı  təsiri. Bakı Universitetinin Xəbərləri  №1, 2012

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Mikrobiologiya institutu

Bakı, Badamdar şosesi 40, AZ 1073 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+99412)5024470 
Mobil tel. (+99470)6241914 
Ev tel. (+99470)6241914 
Faks (+99412)5024470 
Elektron poçtu rasulovairada@rambler.ru