Qasımova Günel Əli qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 17.04.1982 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti (bakalavr)

Bakı Dövlət Universiteti (magistr)
Elmi dərəcəsi Doctor of philosophy in biology (PhD) 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2414.01

Mikrobiologiya

 "Azərbaycanda yayılan Ganoderma Karst.cinsinə aid göbələk növlərinin ekolo-bioloji xüsusiyyətləri" 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

15


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Apardığım tədqiqat işi Azərbaycanda yayılan Ganoderma Karst.cinsinə aid göbələk növlərinin ekolo-bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi,elmi nailiyyət kimi Ganoderma Karst.cinsinə aid göbələklərin,xüsusən də G.lucidum-un sintez etdiyi bioloji aktiv maddələrin güclü antimikrob aktivliyi ilə xarakterizə olunmasıdır. 

Elmi əsərlərinin adları

Əliyeva(Qasımova) G.Ə., MuradovP.Z., Əliyev İ.A., // Tibbi əhəmiyyət kəsb edən bəzi bazidial göbələklərin morfo-fizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi//Vestnik Moskva Dövlət Vilayət Universiteti,"Təbiət elmləri"seriyasından,2009, №2

Əliyeva(Qasımova) G.Ə., Əttarhüseyni M,Y., Danişver K.M., MuradovP.Z. // Bitki tullantılarının utilizasiyasında ksilotrof bazidial göbələklərin istifadəsinin perespektivləri //Vestnik Moskva Dövlət Vilayət Universiteti,"Təbiət elmləri "seriyasından,2011, №5

Qasımova G.Ə., Qəhrəmanova A.Y. // Həmişəyaşıl ağacların fizioloji vəziyyətinə mikro-və makromisetlərin təsir xüsusiyyətləri // AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri,2013,11 cild. 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

Bakı, Badamdar şosesi 40, Az 1073 
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+99412)5024389 
Mobil tel. (+99412)4518693 
Ev tel. (+99412)4518693 
Faks (+99412)5024470 
Elektron poçtu gunel-aliyeva17@mail.ru