Keyseruxskaya Fatimə Şamil qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan, Quba şəhəri 
Təvəllüdü 08. 11.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti. 1984-1990 
Elmi dərəcəsi Biologiya uzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

 

2414.01

mikrobiologiya

Polyporaceae fəsillərinə aid göbələklərdə pektinazanın aktivliyinin bəzi xüsusiyyətləri.

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ksilotrof makromisetlərdə pektinaza fermentinin sintezinin təbiətini müəyyənləşdirmiş və bu göbələklərin pektinazanı intensive şəkildə sintez etməsi üçün lazım olan optimal şəraiti müəyyənləşdirmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

Keyseruxskaya F.Ş., Muradov P.Z., Səmədova R.F./Bazidili göbələklərin hidrolitik təsir tipinə malik fermentlərinin bəzi xüsusiyyətləri/ Elmi konfransın materialı, 2003

Keyseruxskaya F.Ş., Qəhrəmanova F.X., Əliyeva G.Ə./ Ksilotrof makromisetlərin proteolitik aktivliyinin bəzi xüsusiyyətləri/ Mikrobiologiya inst.elmi əsər.V cild.2007.

Keyseruxskaya F.Ş., Qasımova G., Babayeva Ş.A./ Relikt bitkilərin mikobiotası/ Mikrobiologiya inst.elmi əsər. c10, 2012.

 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA, Mikrobiologiya institutu

Az 1073. Bakı səhəri, Badamdar  şossesi 40
Vəzifəsi Böyuk elmi işci 
Xidməti tel. (+99412)5024470 
Mobil tel. (+99450)3300762 
Ev tel. (+99412)4938303 
Faks (+99412)5024470 
Elektron poçtu keyseruxskaya@bk.ru