Əzizova Əsmət Nizami qızı

 

Anadan olduğu yer Sabirabad rayonu   
Təvəllüdü 30.07.1979 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad


 

2303.01

Qeyri-üzvi kimya

İkivalentli   platinin    tetrametiletilendiamin və   kükürd-azot   tərkibli   bioliqandlarla qarişiqliqandli   komplekslərinin   sintezi  və tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

 12

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq Pt və Pd-un tiospirtlərlə çox nüvəli kompleksləri alınaraq tədqiq edilmişdir. İlk dəfə  olaraq Pt  sırası metalların bioloji fəal koordi¬nasion birləşmələri alınmış və onların bioloji fəallıqları öyrənilmişdir. Tədqiqatların nəticəsi olaraq 2013- cü ildə Əzizova Ə.N., Həsənov X.İ., Mirzai C.İ-in “Platinin qarışıq lıqandlı kompleksləri “ adlı  monoqrafiyası çapdan çıxmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Makhmudov K.M., Azizova A.N., Gasanov Kh.I., Magerramov A.M., Ragimov K.G., Askerov R.K., Kapilovic M.N., Zen Ma, Pompeyro A.J. Hexsanuklear Metalocrown Palladium (II) Cluster Derived from 2- Mercaptoethanol // Inorganic Chemistry Communications, Preliminary Accounts. Journal homepage: v.29, p. 37-39

2. Azizova A.N.,Osmanova S.N., Ajalova G.I., Gasimov Sh.G., Gasanov Kh.I. Dependencies between structure, composition and biological activity of coordination compounds. // Europen Applied Sciences, Europäische Fachhochschulu , 2013, volume 1. №8, p.148–149. ISSN 2195-2183

3. Azizova A.N.,Adzhalova G.I., Kasumov Sh.G., Gasanov H.I., Osmanov N.S. Biological activity of platinum complexes with bioligands. Канада, Вествуд

III "Science, Technology and Higher Education". 2013107-108 İSBN 978-1-77192-013-1

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393861 (daxili 148) 
Mobil tel. (+994 50) 6318030 
Ev tel. (+994 12) 5680106 
Faks  
Elektron poçtu esmet@rambler.ru