Ağamalıyeva Mələk Museyib qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəh.   
Təvəllüdü 03.12.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad2306.01

Üzvi kimya

Bəzi hidroksiarilmetilketonların aminometilləşməsi və reaksiya məhsullarının funksional xassələrinin tədqiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50

 

4

 

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1.Hidroksihalogenarilmetilketonların  Mannih reaksiyasının anomal keçməsinin müəyyən edilməsi.

2. Bəzi azobirləşmələrin tautomer çevrilmələrinin qanuna uyğunluqlarının tədqiqi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Рустамов Н.Х., Kерамова А.А., Агамалиева М.М.Состояние азопроизводных cалициловой кислоты в растворе. //«Азерб. Химический журнал», 2008, №1, стр. 101-105

2.Рустамов Н.Х., Байрамов Ш.М., Аллахвер-ди¬ева Э.Г, Агамалиева М.М. Комплексообра-зо¬вание Ti (IV) с о- карбоксибензолазо-пирокатехином и цетилпиридиний хлоридом. // «Журнал Химических проблем», 2009, №3, стр. 467-469.

3.Рустамов Н.Х., Керамова А.А., Агамалыева М.М. Спектрофотометрические исследования разно¬лигандных комплексов Fe(III) с 2,2΄-дипиридилом и азопроизводными салициловой кислоты. // Koordinasion birləşmələrin kimyası V Respublika elmi konfransı, Bakı 19-20 dekabr 2012-ci il materialları, стр.9.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398, daxili nömrə (159) 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 5945334 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az