Nuriyev Yaşar Əli oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəh. 
Təvəllüdü 10.04.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, kimya fakultəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2303.01

Qeyri üzvü kimya

Lantanid metalkarbonil birləşmələrinin sintezi və tədqiqi.

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

14


13 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni lantanid metalkarbonil birləşmələri sintez edilmişdir. Karbonil kobaltın aşağı təzyiq və temperaturda alınması üçün yeni katalizator sintez edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1. Пасынский А.А., Сулейманов Г.З., Рыбакова Л.Ф., Губин С.П., Белецкая И.П. Реакция тулия (0) с биядерными карбонилами металлов. Изв. АН СССР, серия Хим., 1982, № 11, с. 26-29.

2. Pasynski A.A., Eremenko I.L., Suleymanov G.Z., Beletskaya I.P., Shklover V.E., Struchkov Y.T Synthesis and molecular struktur of lanthanium tris( cyclopentadi-enylmolibdeno-tricarbonilayte) tet-rahydrofuranate (THF)5 La[CpMo(Co)3]3* THF/ J. Organometal Chem, 1984,v. 266, № 1, p.45-52.

3. Mahmoud El-rouby, Həsənli Z.H., Huseynova R.G., Nuriyev Y.A. Electrodepozition of cadmium on Multi-Walled Carbon Nanotube., International Jornal Nano and Material Sciences, pp.36-48, 2013, USA, Florida
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad.M.F.Nağıyev adına Kimya Prob­lemləri İnstitutu, Az-1143, H.Cavid pr. 113 
Vəzifəsi Böyuk elmi  işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5109345 
Mobil tel. (+994 50) 3048734 
Ev tel. (+994 51) 5102955 
Faks  
Elektron poçtu

Yashar.n57@mail.ru