Əhmədova Nailə Əli-Abbas qızı

 

Veb-sayt      
Anadan olduğu yer Bakı 
Təvəllüdü 06.10.1948 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi V.İ. Lenin adına APİ, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.01 (Yeni 2303.01)

Qeyri-üzvi kimya

Li2O-Yb2O-B2O3 sistemlərində fazalar tarazlığı və birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

 

20

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Fiziki-kimyəvi analizin metodlarından istifadə edərək B2O3–Bi2O3–Me2O3 (Me = nadir torpağ elementi) sistemlər əsasında mürəkkəb oksid materialların alınması üsulları inkişaf etdiril­mişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Asadov M.M., Ahmedova N.A. New materials of B

2O3-Bi2O3–Me2O(Me = Yb, Lu) systems // Mold. Journal of the Physical Sciences.  2010. V. 9. № 3-4. P. 280-285.

2. Асадов М. М., Ахмедова Н.А. Фазовые равновесия и диаграммы состояния системы Yb

2O3-Bi2O3-B2O//Все материалы. 2013. № 11. С.18-23.

3. Асадов М. М., Ахмедова Н.А. Проекция поверхности ликвидуса тройной системы Li

2O-Yb2O3-B2O//Неорганическая химия. 1997. Т. 42.  № 5. С. 818-822.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akad. M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu.AZ-1143,  Bakl ş. H.Cavid pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+944 12) 5105890  (174)
Mobil tel. (+994 50) 3711948 
Ev tel. (+994 12) 3748286 
Faks  
Elektron poçtu