Muradxanov Rövşən Mərdan oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı ş. 
Təvəllüdü 25.02.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Politexnik İnstitutu. Mühəndis texnoloq   
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə Fəlsəfə Doktoru    
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


 

23.03.01. (Yeni 2303.01)

«Qeyri üzvi kimya»

Solvatlaşdırilmiş dəmirikixloridin bəzi aminlərlə aktivləşdirilmiş tsiklopentadienlə qarşılıqlı təsiri ilə ferrosenin alınması

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37                                                                                  

 

5


1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Ferrosenin     alınma   texnologiyasının işlənib hazırlanması. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Həsənov Ə.F., Süleymanov G.Z., Kəlbəliyev Q.İ., 

Əliyev A.M. Muradxanov R.M. Sənaye Tullantı Sularının Maye Fazada Ekstraksiyasının  Kinetik Tədqiqi .  Azərbaycan  kimya jurnalı, 2011, №3, s107-111.  

2. А.М. Алиев, Р.М.Мурадханов, Г.З.Сулей­манов, З.Г.Курбанов, И.Г.Меликова, А.И.Руста­мова. Изучение кинетической закономерности процесса каталической мономеризации  дицыклопентадиена.   Химия и химическая технология. Иваново 2009, с.86-89.

3. Г.И.Келбалиев, Л.В.Гусейнова, С.Р.Расулов, Г.З.Сулейманов, Р.М.Мурадханов Коалесцен­сия визотропном турбулентном потоке. Вестник Санкт-Петербургского университета, Серия 4, 2013, выпуск 3.  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına  Kimya Problemləri İnstitutu. AZ -1143,  Bakı ş., H.Cavid   113 
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5100403 
Mobil tel. (+994 55) 6680034 
Ev tel. (+994 12) 4924727 
Faks  
Elektron poçtu