İmanova Nailə Əşrəf qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Bakı şəh. 
Təvəllüdü 16.10.1966 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ç.İldırım adına Politexnik  institutu
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.04 (2307.01)Fiziki-kimyaİşlənmiş n-parafinləri,tolulolu təmizləmə prosesində klinoptilolit,mordenit və onların modifikasiya formalarının fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri.                              

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49

 

11


8 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Atmosferi müxtəlif zəhərli maddələrdən təmiz­ləmək məqsədi ilə müxtəlif sorbentlər hazırlan­mışdır. Seolit, bentonit əsasında modifikasiya olunmuş sorbentlərin səthlərindəki aktiv mərkəzlərin adsorbsiya proseslərində  rolu təyin olunmuşdur.Fenol və karbon qazının udulmasında sorbentin səthindəki əsasi mərkəzlərin rolu,təbiəti öyrənilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. М.Х.Аннагиев, Н.А.Иманова. С.Г.Алиева и др. Сорбенты на основе природных цеолитов, Баку, Элм, 2007,108 с.

2. Агаева З.Р, Иманова Н.А, Мамедова С.Г. и др.  Изучение формирования защитных слоев на металле  при  адсорбции нитропроизводных минеральных масел  //Фундаментальные и прикладные проблемы науки, М.2011, 

с.302-309. 

3. Н.А.Иманова, Мамедова С.Г, Агаева З.Р и др. Изучение адсорбции фенол на модифициро­ван­ных формах цеолитах. Europen Applied sciences #2, 2014, p.120-126 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akad .M.F.Nağıyev adına Kimya Problemləri institutu, AZ1143, Bakı ş. H.Cavid pr.113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5381476 (134) 
Mobil tel. (+994 50) 3887382 
Ev tel. (+994 12) 4537201 
Faks  
Elektron poçtu