İbrahimova Firənqiz Mahmud qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 19.09.1941  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərb.Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi kimya elmlər namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı02.00.04     (Yeni 2307.01)

Fiziki kimya

Bəzi nadir elementlərin oksidlərinin hidridləşmə xassələrinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

41

 

17

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Selenüzvü birləşmələrinin sintezi və onların praktiki-faydalı xassələrinin öyrənilməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. Эл.Ш.Мамедов, Д.С.Велиева, Ф.М.Ибрагимова, Н.К.Ниязова, Э.А.Ахундова, С.Д.Дадашева Синтез и антимикробная активность селен­содержащих диимидов. Азерб. фармац. и фар­ма­котерапевтический журнал, №2, 2009, с.59-61

2. Н.Х.Гусиев, Ф.М.Ибрагимова, Ф.Д.Гулиев,

С.Д.Дадашева, Эл.Ш.Мамедов. Непредельные эпоксикетоны алифатического ряда как диенофилы в диеновом синтезе. Азерб. хим. журнал, №3, 2011, с.122-124.

3. Ф.Д.Гулиев, Н.Х.Гусиев, Ф.М.Ибрагимова, С.Д.Дадашева, Эл.Ш.Мамедов. Синтез дихлор­гидрата диамидина терефталевой кислоты Азерб. хим. журнал №3,2012. с.85-89.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın  akad. M.F. Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu, AZ 1143, Baki, H.Cavid pr.113 
Vəzifəsi Böyuk elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  5381398 (143) 
Mobil tel. (+994 50) 5431357 
Ev tel. (+994 12) 5389017  
Faks  
Elektron poçtu