Həmidov Rəhman Hüseyin oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Şəki rayonu, Baş Küngut kəndi
Təvəllüdü 05.02.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Yüksəkpiritli  mis konsentratindan misin kombinə olunmuş üsul ilə çıxarılması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

37

8

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

4

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Piriti cox olan filiz və konsentratlardan misin çıxarılması.

Dolomit filizindən (Abşeron) Ca və MgO nun ayrılmasının tədqiqi. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Р.Г.Гамидов, Ф.А.Гаджиев, Э.К.Ибадзаде, М.М.Ахмедов. Окислительный обжиг трудно­обогатимой сульфидной руды. Изв. АН ССР «Металлы», №2 ,1990, с.29-31

2. P.H.Həmidov, E.Q.İbadzadə, M.M.Əhmədov. 

Dolомit filizindən maqneziumun oksid şəklində çıxarılması. Kimya problemləri jurnalı ,Baku 2007 №2 s.374-376.

3. R.H.Həmidov,E.A.Teymurova, M.M.Əhmədov, İ.A.Talıblı Method development ov the interrated theatment of red mud after alumina production from buxites . Okologische technologische und rechtliche aspekte der lebensver- sorgung, EUROECO Hannover 2013 p 132, 28-29 november 2013

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akad. M.F.Nagıyev adına KPİ,  Az-1143, H.Cavid pr.113
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4179398  
Ev tel. (+994 12) 5600873 
Faks  
Elektron poçtu

chem@science.az