Vəliyeva Dilarə Səfər qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Bakı  ş. 
Təvəllüdü 29.05.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dovlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri namizədi 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


02.00.03    (Yeni 2306.01)

Üzvi kimya

Tərkibində asetilen olan dikarbon turşuları efirlərinin və onların bəzi selentörəmələrinin sintezi və xassələri 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

58


19 

8

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Yeni norbornen sırası doymamış maddələrin və pirimidin əsaslı birləşmələrin sintezi və onların faydalı xassələrinin öyrənilməsi  

Elmi əsərlərinin adları

1. El.Ş.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulubəyo­va, N.K.Niyazova, Z.S.Səfərəliyeva. 6 -metiluasil törəmələrinin sintezi və onların farmokolojı activliyi. Деп. В ВИНИТИ 25.03.2010, № 176-В 2010, с. 2-12

2. El.Ş.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulybəyo­va. S.Ə.Hüseynova, Z.S.Səfərəliyeva. Asetilen sırası selenüzvi birləşmələrinin sintezi. Azərb. ME Akademiyasının  Məruzələri 2012, № 5,с.42-46 

3. El.Ş.Məmmədov, D.S.Vəliyeva, T.N.Qulybəyo­va, N.K.Niyazova, Z.S.Səfərəliyeva. Urasilin alkil- və selentörəmələri və onların antimikrob  aktivliyi. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akademik M.F.nağıyev adına  Kimya Problemləri İnstitutu,  Az-1143, Baki ş. H.Cavid pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5381398 (143) 
Mobil tel. (+994 50) 4242720 
Ev tel. (+994 12) 4236889 
Faks  
Elektron poçtu