Agayev Adil İsmayıl oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Ağdam şəhəri 
Təvəllüdü 18.06.1946 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti, kimya fakültəsi 
Elmi dərəcəsi Kimya elmləri  namizədi 
Elmi rütbəsi Baş elmi işci 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2303.01

Qeyri-üzvi kimya

Nəm və oksigenli kükürd qazlarından katalitik reduksiya yolu ilə sərbəst kükürdün alınması 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

31

 

10 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Tərkibində oksigen və su buxarı olan tullantı kükürd qazlarından yeni modifikasiya olunmuş katalizatorın tətbiqi ilə sərbəst kükürdün alınması üsulu işlənib hazırlanmışdır. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Ахмедов М.М., Рустамова С.Т., Гулиев А.И., Агаев А.И.Влияние кислорода и водяного пара на процесс восстановления диоксида серы водородом в фильтрующем слое кобальт­цеолитного контакта. Химическая промышлен­ность сегодня, 2006, №6, с.10-12.

2. С.Т.Рустамова, Н.И.Аббасова, М.М.Ахмедов, А.И.Талыблы, А.Н.Агаев,  А.И.Талыблы. 

Использование природного цеолита –клиноптилолита для создания катализаторов углекислотной конверсии метана в синтез –газ. Хим. промышленность сегодня. 2010, №1. с.9-13

3. Catalytic reduction of sulfur dioxide. 

2-nd International scientific conference “European applied sciences modern approaches in scientific researches in “, 2013,Stuttgart, Germany, 18-19th. February.220-221

4. M.M.Akhmedov, N.M.Kasumova, A.I.Agaev, E.B.Gahramanova 

Utilizasion of  sulphur-containing gases during the Claus pocess  with the help of metal-zeolite catalyst «Euro-Eco Hannover -2013» Das international simpozium, Germany. Hannover, 2013,28-29 November.p.16-17 
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

"Əmək veteranı" medalı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın akad. M.F.Nagıyev adına KPİ, AZ-1143 Hüseyin Cavid pr.113  
Vəzifəsi Aparıcı elmi işci  
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 7172746  
Ev tel. (+994 12) 4328023 
Faks  
Elektron poçtu

chem@science.az