Səmədzadə Qasım Musa oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı   
Təvəllüdü 05.01.1945 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına  Az. Neft Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad303.01

Qeyri-üzvi kimya

Alunit filizinin aktiv qazvari reduksiyaedici qarışığı ilə reduksiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Dənəvərləşdirilmiş alunit filizini qazvari reduksiyaedicilərlə reduksiya etməklə, alüminium oksidin, kalium sulfatın, kükürdün maksimum çıxarılması, kükürd dioksidin alınması və tullantı sənaye qazlarından hidrogen sulfidi təmizləməklə natrium sulfidin alınması. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Г.Р.Аскеров, М.М.Ахмедов. «Получение серы из отходящих сернистых газов после восстановления алунитовой руды загликиского месторождения Азербайджана». Аз.  хим.  журнал. 2010 №2 с.32-35

2. Г.Р.Аскеров, М.М.Ахмедов. «Сероводород отходящих промышленных газов – как исходное сырье для золения шкур». Аз. хим. журнал. 2011 №1  с.34-38

3.Х.М.Адыгезалов, Г.В.Шадлинская, А. И. Ага-ев, У.Н.Шарифова. «Исследование процесса гранулирования молотой алуниовой породы в мешалке-увлажнителе непрерывного дей-ствия». Аз.  хим.  журнал. 2013 №1 с. 103-107

4.Г.Б.Шахтахтинский. «Исследование кинети-ки восстановления алунитовой рубы смесью восстановителей». Аз. хим. журнал. 1981 №2 с.131-135

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA akad. M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Az1143, Bakı ş., H.Cavid  pr. 113 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4651109 
Ev tel. (+994 12) 5947977 
Faks  
Elektron poçtu chem@science.az